Adam Bernard Mickiewicz herbu Poraj – polski wieszcz narodowy urodzony 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku, zmarł 26 listopada 1855 w Konstantynopolu. Niezwykły działacz polityczny, wdzięczny publicysta, utalentowany tłumacz, myśliciel i filozof, działacz religijny, wręcz mistyk, sprawny organizator i dowódca wojskowy, czy wreszcie nauczyciel akademicki.

Adam Mickiewicz, wymieniany jest jednym tchem obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego, ponieważ uważany jest za największego twórcę i poetę polskiego romantyzmu, jeden z Trzech Wieszczów, którym przypadło w udziale prowadzić intelektualnie i duchowo Polaków. Ale nie tylko, bowiem Mickiewicz oznacza w literaturze polskiej rozmiary, które określają go w kategoriach giganta na skalę całej Europy. Za tą sprawą zyskał sobie nieprzypadkowo przydomek poety przeobrażeń oraz barda słowiańskiego.

Co niezwykłe w jego biografii, to fakt, iż był członkiem i założycielem słynnego Towarzystwa Filomatycznego, gdzie odegrał rolę mesjanisty związanego z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. O Mickiewiczu można swobodnie i bez kompleksów powiedzieć, że był najwybitniejszym twórcą dramatu romantycznego w Polsce, zarówno w ojczyźnie, jak i w zachodniej Europie był swoistym kontrapunktem wobec dzieł Byrona i Goethego. W okresie swojego pobytu w Paryżu był wykładowcą specjalizującym się w literaturze słowiańskiej w Collège de France. Znamy go przede wszystkim ze znakomitych ballad, powieści poetyckich, ale przecież nie tylko. Wystarczy tu wymienić dramat „Dziady” oraz epopeję narodową „Pan Tadeusz”, która uznawana jest za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Adam Mickiewicz bez dwóch słów jest narodowym poetą Polski, Litwy i Białorusi. Mickiewicz to również zasłużony działacz niepodległościowy, pełnił funkcje organizatora polskich oddziałów do walki z Rosją, niezwykły bonapartysta.