Albert Einstein – uznawany za jednego z największych fizyków. Dotyczy to całej historii, obok takich jak Newton, Maxwell czy Galileusz. W 1999 r. czasopismo naukowe Physics World przeprowadziło ankietę w gronie 100 wiodących fizyków. Jako największego fizyka wszech czasów wskazano właśnie Einsteina. W 2001 r. Einstein był też uznany za człowieka stulecia według amerykańskiego tygodnika „Time”. Einstein ma na swym koncie opublikowanych ponad 450 prac, w tym ponad 300 stricte naukowych. Dzięki niemu zmienił się też obraz filozofii nauki.

Urodzony 14 marca 1879 w Ulm, a zmarły 18 kwietnia 1955 w Princeton Albert Einstein był niemieckim fizykiem pochodzenia żydowskiego. Albert Einstein był Laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1921 roku w dziedzinie fizyki teoretycznej, a ściślej za „wkład do fizyki teoretycznej, zwłaszcza opis prawa efektu fotoelektrycznego”.

Albert Einstein to twórca szczególnej wagi, bowiem twórca teorii względności. Albert Einstein był autorem wynikającej z teorii względności równoważności masy i energii, która sformułowana jest słynnym wzorem E = mc². Einstein zatem to twórca ogólnej teorii względności – teorii uważanej za jego największe dzieło – oraz twórca opartych na teorii względności pierwszych spekulacji o falach grawitacyjnych i pierwszych modeli kosmologicznych. Jest współtwórcą mechaniki kwantowej, a w niej pojęcia fotonu i korpuskularno-falowej teorii światła. Jednocześnie – Einstein to czołowy krytyk najczęstszej interpretacji tej teorii, czyli kopenhaskiej interpretacji. Jest też współautorem paradoksu EPR. Albert Einstein jest też odkrywcą emisji wymuszonej, możliwości istnienia kondensatu Bosego-Einsteina i statystyki Bosego-Einsteina.

Einstein jest uważany za jednego z największych, jeśli nie największego fizyka XX wieku, obok lub przed innymi twórcami w dziedzinie mechaniki kwantowej, do których należy Paul Dirac, Erwin Schrödinger czy Werner Heisenberg. Jego ogólna teoria względności była i wciąż pozostaje największym przełomem w fizyce XX wieku, obok wspomnianej teorii kwantów.