Aleksander Kwaśniewski – urodzony 15 listopada 1954 roku w Białogardzie, polski polityk, sprawował funkcję prezydenta w latach 1995-2000.

Młodość

Aleksander Kwaśniewski studiował handel zagraniczny na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Ostatecznie studiów nie ukończył, co było przedmiotem dylematów oraz przedwyborczej dyskusji na jego temat „w przeddzień” wyborów prezydenckich w Polsce. W wyborach, w których, jak się okazało, wziął udział z sukcesem. Należał do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich.

Zaangażowany przed demokracją i w jej trakcie

W latach 1981 – 1985 redaktor naczelny pism młodzieżowych „ltd.” i „Sztandar Młodych”, a następnie minister do spraw młodzieży i przewodniczący rządowego Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz członek KC PZPR. W latach 1988 – 1989 przewodniczący Komitetu Społeczno – Politycznego Rady Ministrów w rządzie Mieczysława Rakowskiego, współtwórca „okrągłego stołu” z ramienia władz komunistycznych, a od 1990 roku przewodniczący SdRP i poseł na Sejm z okręgu warszawskiego w latach 1991 i 1993. Współzałożyciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej w 1991 roku oraz następnie Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 1991-1995. W latach 1988–1991 prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od grudnia 1995 roku prezydent RP przez dwie kadencje, do roku 2005. Był kandydatem SLD, pokonując w 1995 roku w drugiej turze Lecha Wałęsę. W jednym z wywiadów Kwaśniewski stwierdził, że „PRL to było całe społeczeństwo”, a co bywa współcześnie cytowane jako element zagadnienia stawianego uczniom i studentom.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski

Jako prezydent Rzeczpospolitej organizował środowiska popierające przystąpienie Polski do struktur NATO i Unii Europejskiej. Na wniosek Leszka Millera, ówczesnego premiera, wysłał do Iraku pierwszych polskich żołnierzy. Współpracował i utrzymywał kontakty z wieloma głowami państw, jak choćby królową Elżbietą II, cesarzem Japonii Akihito, Georg’em Bushem czy też Billem Clintonem. Zaangażowany był także w zmiany polityczne na Ukrainie w związku z tak zwaną pomarańczową rewolucją. Aleksander Kwaśniewski ma na swym koncie wiele orderów państwowych. Po roku 2005 Aleksander Kwaśniewski był zaangażowany w różne projekty polityczne. Należał do współtwórców ruchu Europa Plus. Oprócz tego były prezydent prowadzi fundację „Amicus Europae”, która wspiera proces dialogu i pojednania odnośnie konfliktów politycznych i regionalnych w Europie.

Książka godna polecenia

„Wygraliśmy przyszłość” jest książką o prezydenturze Aleksandra Kwaśniewskiego, która potrafi zainteresować głodnych wiedzy na temat najnowszej historii Polski.

Źródła:

  • https://wiadomosci.wp.pl/aleksander-kwasniewski-6030157430920321c
  • https://biografia24.pl/aleksander-kwasniewski/
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kwa%C5%9Bniewski
  • „Historia 1956-1997” Anna Radziwił, Wojciech Roszkowski