Beata Maria Szydło z domu Kusińska (ur. 15 kwietnia 1963 w Oświęcimiu) – polska polityk i samorządowiec. Posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, od 2010 wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2015–2017 Prezes Rady Ministrów, od 2017 wiceprezes Rady Ministrów.

Jako absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu w roku 1987 ukończyła studia w Krakowie na kierunku etnografia Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Okres doktoryzowania się Beaty Szydło przypadł na lata 1989–1995, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Podjęła studia podyplomowe aby w roku 1997 ukończyć je w dziedzinie menedżerów kultury Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, lecz to nie jedyne kierunki, bowiem w roku 2001 w Akademii Ekonomicznej w Krakowie ukończyła jeszcze kierunek zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Następnie podjęła pracę, w latach 1987 do 1995 podjęła i wykonywała pracę asystenta w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, kierując następnie działem merytorycznym w Centrum Kultury w Libiążu. W latach 1997–1998 obejmowała stanowisko dyrektora ośrodka kultury w Brzeszczach. Wreszcie w 1998 dostąpiła stanowiska burmistrza Brzeszcz, gdzie kierowała urzędem z sukcesami do 2005. Natomiast w latach 1998–2002 była radną powiatu oświęcimskiego z ramienia listy Akcji Wyborczej Solidarność. Rok 2002 przyniósł Beacie Szydło nominacje do sejmiku małopolskiego, startowała tamże z listy Wspólnoty Małopolskiej, jednak rezygnując z mandatu, pozostawała na stanowisku burmistrza. W 2004 Szydło wiceprezesowała w gminie Brzeszcze Ochotniczej Straży Pożarnej.

Niejako przełomowy był w karierze Beaty Szydło rok 2005, kiedy to wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości. Z listy tej partii została wybrana na posła V kadencji z najlepszym wynikiem w okręgu chrzanowskim. Podczas Sejmu V kadencji dostała się I zasiadała w Komisji Gospodarki i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskała mandat poselski po raz drugi. Prawdziwy przełom to dopiero 24 lipca 2010, wówczas to Beata Szydło została wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach do Sejmu w 2011 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję. Następnie we wrześniu 2014 zastąpiła Stanisława Kostrzewskiego na stanowisku skarbnika PiS. Warto podkreślić, że podczas VI i VII kadencji Sejmu zasiadała w Komisji Finansów Publicznych, pełniąc z efektami funkcję zastępcy przewodniczącego. W trakcie kampanii w związku z wyborami prezydenckimi w 2015 kierowała sztabem wyborczym kandydata swojej partii Andrzeja Dudy, który te wybory wygrał.

Znamienity był 20 czerwca 2015. Wówczas to Jarosław Kaczyński podał do wiadomości publicznej o kandydaturze Beaty Szydło jako ewentualnej kandydatki PiS zdolnej zająć funkcję premiera. Miały miejsce wybory parlamentarne 2015 po których została ponownie wybrana do Sejmu. 27 października 2015 decyzje komitetu politycznego PiS były jasne – okazało się, że Beata Szydło będzie kandydatem tej partii na stanowisko prezesa Rady Ministrów. 9 listopada tegoż roku, po kolejnym posiedzeniu komitetu politycznego, jej kandydatura została potwierdzona przez Jarosława Kaczyńskiego, a Beata Szydło ogłosiła nazwiska potencjalnych kandydatów na ministrów.

13 listopada 2015 Beata Szydło odebrała od prezydenta Dudy desygnat na urząd prezesa Rady Ministrów. Natomiast nazajutrz – 16 listopada 2015, prezydent powołał ją na to stanowisko, w związku z czym odbyło się zaprzysiężenie członków nowego rządu. Na to konto Beata Szydło wygłosiła swoje expose, a jej rząd uzyskał wotum zaufania parlamentarną większością głosów.

Kluczowym priorytetem gabinetu Beata Szydło został projekt 500+, czyli program wprowadzający comiesięczne świadczenia wychowawcze, których wartość wynosi 500 zł na drugie i kolejne dzieci, a także ze względu na próg dochodowy na niektóre pierwsze dzieci. Wbrew obiekcjom Ministerstwa Finansów, wnoszącym o nadmiernym obciążeniu budżetu, ustawa wprowadzająca ten program została przegłosowana w parlamencie, w ślad za czym otrzymała w lutym 2016 podpis prezydenta.

Spektakularny był grudzień 2015, bowiem Beata Szydło wstrzymała publikację w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 34/15, który dotyczył zgodności z  Konstytucją RP przepisów z czerwca 2015 o Trybunale Konstytucyjnym. Zarzut podniesiony przez premier ściślej dotyczył wad prawnych. Spektakularne dlatego, że był to pierwszy akt zakwestionowania przez władzę wykonawczą legalności wyroku Trybunału Konstytucyjnego w całej jego dotychczasowej historii. Kwestia ta natychmiast doczekała się śledztwa, dotyczyło przekroczenia uprawnień w związku z wyżej wymienionym zaniechaniem publikacji wyroku. Śledztwo wszczął prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sprawa doczekała się wkrótce umorzenia, mianowicie w styczniu 2016, a to wobec braku znamion przestępstwa. Ponadto nie stwierdzono istnienia po stronie Beaty Szydło znamion podmiotowych, tj. świadomego działania na szkodę interesu publicznego. W efekcie premier do 27 maja wstrzymała publikację siedmiu następnych wyroków TK.

W rezolucji z 13 kwietnia 2016 Parlament Europejski uznał działania Beaty Szydło za prowadzące „do faktycznego paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, a tym samym do zagrożenia dla demokracji, praw człowieka i praworządności w Polsce”. Na szczęście sprawa Trybunału Konstytucyjnego została rozwiązana pomyślnie wewnętrznymi siłami RP, które okazały się silniejsze niż sprzeciw opozycji dotyczący pogwałcenia odpowiednich przepisów i praworządności RP. Wielu podnosi w tej sprawie również aspekt faktycznych zmian personalnych na stanowisku premiera, które miały już wkrótce zapaść, bowiem Beata Szydło ustąpiła z funkcji premiera na rzecz Mateusza Morawieckiego, sama zajmując tekę wicepremier.

Autor zdjęcia Beaty Szydło: Claude Truong-Ngoc