Benedykt XVI, czyli Joseph Ratzinger. Niemiecki duchowny rzymskokatolicki, jako 265. papież Kościoła łacińskiego urzędował między kwietniem 2005 roku a lutym 2013 roku, kiedy to odszedł na emeryturę składając swój pontyfikat.

Urodził się 16 kwietnia 1927 roku w niemieckim Marktl. Przyszedł na świat w rodzinie, która wówczas należała do niższej klasy średniej, natomiast swoje cele dotyczące kariery duchownej zorientował już jako nastolatek, by w 1939 roku wstąpić do seminarium. Niestety rzeczywistość wojenna zmusiła go do wstąpienia do Hitlerjugend, następnie służył w wojsku w latach 1943-1945. Tymczasem minął czas wojny i mógł kontynuować to co sam bardzo wcześnie zaplanował. Kontynuował naukę w seminarium, dzięki czemu w 1951 otrzymał święcenia kapłańskie, stopień doktora natomiast dwa lata później, a w 1957 roku przyjął habilitację – rok po niej profesurę Uniwersytetu w Bonn. Wykładał też w Münsterze. Już w roku 1977 działał jako arcybiskup i kardynał, a później, jak powszechnie wiadomo, papież Kościoła rzymskokatolickiego przyjmując imię Benedykt XVI. Benedykt XVI był pierwszym od XIII wieku papieżem, który zrezygnował dobrowolnie z piastowanego urzędu.

Co niezwykle istotne z punktu widzenia doniosłości tej persony, Ratzinger został prefektem Kongregacji Nauki Wiary w 1981 roku, od tego czasu pracował również dla Jana Pawła II jako ghostwriter. W udziale przypadło mu wiele funkcji w Kurii Rzymskiej, pośród wielu był przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Teologicznej i Papieskiej Komisji Biblijnej, zajmował też stanowisko dziekana Kolegium Kardynalskiego.

19 kwietnia 2005 roku Joseph Ratzinger został wybrany na papieża; przyjął imię Benedykt XVI na cześć Benedykta, papieża którego pontyfikat uznał za najistotniejszy. Stanowisko sprawował do lutego 2013 roku. Wówczas to abdykował i stał się papieżem emerytowanym.

Rozważania teologiczne Benedykta XVI osadzone były i obejmowały w dużej mierze obszar teologii zwanej dogmatyczną i fundamentalną, bazował także na chrystologii sensu.Benedykt XVI zwracał uwagę na negatywne wpływy ze strony sekt, czy też ruchu New Age, próbował naświetlić teologie wyzwolenia od jej ciemnej strony, podobnie w przypadku radykalnego feminizmu. Negatywnym zjawiskiem opatrzył samo kwestionowanie moralności chrześcijańskiej i prawa naturalnego. Jego książka „Kreacja i Ewolucja” z roku 2007 przedstawia sceptycyzm na temat teorii ewolucji. Był i pozostał wrogiem aborcji, podobnie w przypadku antykoncepcji, homoseksualizmu, czy też związków partnerskich i ekumenizmu.

Benedykt XVI otrzymał siedem doktoratów honorowych, przyznał mu wyróżnienie Katolicki Uniwersytet w Eichstätt w roku 1985, Katolicki Uniwersytet Lubelski w roku 1988, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w roku 2015, a także otrzymał odznaczenie Missio Reconciliationis, czyli „Misja Pojednania” w 1993 roku.

„Benedykt XVI Ostatnie rozmowy” Petera Seewalda jest pozycją obowiązkową, która dla zainteresowanych przedstawia nigdzie indziej nie publikowane niuanse życia papieża.

Autor zdjęcia Benedykta XVI: Sergey Gabdurakhmanov