Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach, zmarł 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie. Był człowiekiem zaangażowanym na wielu płaszczyznach twórczości literackiej, jako poeta, prozaik, będąc równocześnie tłumaczem. Literacką Nagrodę Nobla otrzymał w 1980 roku, w roku 1998 nagrodę „Nike”.

Biografia i życiorys

Nie tylko poezja

Twórczość Czesława Miłosza to wbrew pozorom nie tylko poezja, choć to ona stanowiła jego literacki grunt. Nie można przy tym zapominać jednak, iż Miłosz jest autorem doskonałej pracy eseistycznej, o czym można się przekonać w utworach takich jak „Kontynenty”, „Człowiek wśród skorpionów”, czy podczas lektury dzieła pt. „Ziemia Ulro” z roku 1994. Był też autorem powieści „Dolina Issy” oraz spróbował swych sił z dobrym skutkiem przekładając biblijne „Księgi Psalmów”. Wszedł na stałe do znakomitej czołówki twórców literatury XX wieku dzięki wszystkim swym utworom, tworzącym obraz autora wszechstronnego.

Twórczość ewoluująca

Debiut artystyczny Czesława Miłosza datowany jest na rok 1933. Ukazał się wówczas jego zbiór pt. „Poemat o czasie zastygłym”, gdzie daje się dostrzec pewna już dojrzałość oraz kierunek, w którym jego twórczość ewoluuje. Osadzony głęboko w awangardzie debiut Miłosza, nacechowany jest także elementami światopoglądu katastroficznego. Kolejnym dziełem, które ukazało się w ślad za „Poematem..”, był tom pt. „Trzy zimy”, gdzie odnaleźć można zalążek wszystkich późniejszych wątków, przy czym awangarda ustępuje tu miejsca wyraźnie tradycji romantycznej, pojawia się bowiem samotny profeta w środowisku klasycystycznym, dość bogatym w układy znaków – symboli wyjętych z dorobku kultury w celu podkreślania znaczeniowości i wymowy. Zaznacza się też pesymizm płynący w zwątpienie co do mocy sił transformujących, które mogą zwiastować odrodzenie. Czesław Miłosz poszedł wyraźnie w kierunku wizji świata oczyszczającego się poprzez katastrofę, co widać wyraźniej w wydanym w 1945 roku tomie poezji „Ocaleni”. Katastrofizm obecny w tej twórczości jest ocalający, ma więc miejsce nadzieja. Katastrofą jest rzecz jasna rzeczywistość tamtego okresu, mianowicie II wojna światowa. Tej klasycystycznej koncepcji Miłosz dochował wierności w ciągu całego swego życia, pełni ona funkcję prawdy, która ma za zadanie ocalać narody i ludzi.

Twórczość emigracyjna i szczyt dojrzałości

W roku 1951 biografia Miłosza w pewien sposób załamuje się w nowym kierunku, ponieważ twórca zdecydował się na emigrację. Daje to wówczas twórcy niepowtarzalną okazję, aby wypowiadać się na temat zniewalających jednostkę systemów szerzej. Obecny jest wtedy częściej motyw wolności, na przykład w utworze pt. „Który skrzywdziłeś” pochodzącym z tomu „Światło dzienne”, opublikowanym w roku 1953. Zagadnień wolności bynajmniej nie porzuca, a raczej rozwija i diagnozuje, czemu dał wyraz w swych dziewięciu esejach z 1953 roku zatytułowanych „Zniewolony umysł”. Zniewolenie i pogarda przedstawione zostają jako czynniki o tyle groźne, że całkiem zdolne pozbawiać człowieka jego prawdziwej duchowej natury. Sama kultura natomiast jest wzięta pod uwagę jako czynnik na wskroś etyczny, determinujący zachowania humanitarne. Tymczasem Czesław Miłosz przeżywał emigrację nie tylko pod względem dającej mu wolności, lecz również jako zbiór warunków potrafiących skazywać na wyobcowanie i samotność. Miłosz wówczas znacząco się rozwija. Korzystając w twórczości z coraz większej ilości form wzajemnie się przenikających, dodaje nawet aforyzm, ale i dziennik. W 1981 roku pojawił się „Hymn o perle”, w trzy lata później „Nieobjęta ziemia”. W roku 1991 zaś trafił do druku i kolportażu utwór „Dalsze okolice”. Można od tamtego momentu przeczytać na temat pojawiającego się motywu epifanii, swoistego objawienia oraz olśnienia, które pozwalają w określonych sytuacjach na głęboki wgląd w naturę rzeczy.

Ciekawostki

  • Twórczość Miłosza była w Polsce obłożona cenzurą do roku 1980.
  • Wyznawał zasadę „kultura ponad prawem”.
  • Względy intelektualne decydowały w doborze jego partnerek życiowych. Lubił kobiety dojrzałe.
  • – Czesław jadł szybko – wspominała bratowa Miłosza. – Kiedy coś mu smakowało, wydawał entuzjastyczne okrzyki.

Książka godna polecenia

„Miłosz. Biografia” jest książką Andrzeja Franaszka opisującą niebywałe życie Czesława Miłosza w sposób barwny i interesujący.