„Dzienniczek” ukazuje głębię życia duchowego i bogactwo przeżyć duchowych św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Święta Siostra Faustyna wyznała że poprzez ten Dzienniczek pragnie dać ludziom poznać dobroć i łaskę Bożą. Siostra Faustyna rozpoczęła pisać Dzienniczek w roku 1934 i powstawał on w sumie przez cztery ostatnie lata jej życia. Pisała go na polecenie Jezusa, co potwierdzili także jej spowiednicy. Faustyna ujawnia w Dzienniczku swoje przeżycia duchowe oraz głosi orędzie Miłosierdzia, które przekazał jej Chrystus. Jest to arcydzieło literatury mistycznej, w którym prosta zakonnica bez wykształcenia w obcowaniu ze Stwórcą używa pięknego i górnolotnego języka.

To dzieło duchowe zachwyca swoją prostotą i mądrością, oraz kieruje do każdego z nas wezwanie do bezgranicznego zawierzenia Bogu.