Henryk Sienkiewicz jest jednym z najbarwniejszych pisarzy polskich, który cieszy się od już przeszło stu lat niesłabnącą poczytnością. Urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzeskiej pod Łukowem. Jego rodziną była zubożała szlachecka familia z Podlasia, stąd wczesne dorastanie Sienkiewicza miało miejsce na wsi, gdzie mógł obserwować z bliska życie ludu, którego niedole później przedstawił tak wiernie, również w swych wczesnych nowelach.

Natomiast do gimnazjum chodził już w Warszawie, podobnie na studia wyższe w Szkole Głównej. Działalność literacką rozpoczął dość wcześnie, już w roku 1867 mając dwadzieścia lat pisał krytyki literackie, również felietony na aktualne tematy, czy też, jak wiadomo, nowele. Jego pisarstwo miało kilka decydujących atutów. Otóż zarówno w dziedzinie formy krótkich opowiadań, jak i zawartych w nich myśli postępowych i patriotycznych, twórczość prędko doceniono, dając Sienkiewiczowi rozgłos autora niezwykle obiecującego, który wie, co pisze. I mimo że jego arcydzieła miały dopiero nadejść, to już wtedy był pisarzem dość dojrzałym, aby zaistnieć szerzej.

Lata później Henryk Sienkiewicz odbył podróż do Ameryki. To wówczas talent Sienkiewicza osiąga swoistą kulminację i pełnię swego rozwoju: Trylogia ukazuje się w latach 1883-1888, czyli „Ogniem i mieczem”, „Potop” i „Pan Wołodyjowski”. Była to poważna literacka bomba. Krytycy popadli w zachwyt, bowiem wielki cykl powieści historycznych czuć było olbrzymim wpływem na współczesne autorowi społeczeństwo. I mimo że sprawy akcji dzieła przenoszą czytelnika do dalszej przeszłości, to sam ten fakt pobudził do myślenia kategoriami na wskroś patriotycznymi. Trylogia obsadziła Sienkiewicza w panteonie największych osobistości literackich w nowożytnych dziejach Polski.

Tymczasem Sienkiewicz oprócz sukcesów przeżywał osobiste porażki. Ciężkie doświadczenia osobiste związane były ze śmiercią ukochanej żony, co przypadło w czasie na kończenie prac nad Potopem. W dodatku niefortunnym okazało się jego drugie małżeństwo. Tym nie mniej talent pisarza nie zgasł. Raczej przeciwnie. Warsztat jeszcze rozwinął i polepszył, co widać na przykład w powieści historycznej „Quo vadis” z roku 1896. Następnie ukazuje się w roku 1900 powieść Krzyżacy. Sienkiewicz jaśnieje literacko, zdobywając światową sławę. Jego dzieła ruszyły w świat szeroki tłumaczone na wiele języków. Do tego nakład olbrzymi i nie tylko w Europie. Wtedy to powieści docierają też pod strzechy zarówno amerykańskie, jak i w Azji oraz Afryce. Wreszcie, był to czas kulminacji, bo nie da się inaczej powiedzieć o przyznanej mu Nagrodzie Nobla, rzecz jasna przyznanej mu za Quo vadis, w roku 1905. Nie była to jednak jedyna nagroda, ani ostatnia, bowiem jeszcze zanim doceniła go zagranica, w roku 1900, na równo trzydziestolecie pracy literackiej Sienkiewicza, społeczeństwo uhonorowało go ofiarując mu jako dar narodowy majątek Oblęgorek, gdzie do dziś można zwiedzać miejsce Mistrza.

Tymczasem nastaje rok 1911. Henryk Sienkiewicz ma w pamięci wędrówki po Egipcie i innych terenach Afryki wschodniej, czyli znakomity materiał na prawdziwą powieść, o której Sienkiewicz myślał już dużo wcześniej. Ukazuje się zatem „W pustyni i w puszczy” .

Niezwykłe, bogate i pracowite życie Sienkiewicz poświęcił już o zmierzchu swych dni, mianowicie zdecydował się pomagać ofiarom I Wojny Światowej, organizował w związku z tym specjalny komitet w Szwajcarii. Zmarł w Vevey w Szwajcarii dnia 15 listopada 1916 roku. Po zakończeniu I Wojny Światowej udało się sprowadzić zwłoki Sienkiewicza do ojczyzny. Został pochowany uroczyście w podziemiach katedry warszawskiej.

„Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości” autorstwa Juliana Krzyżanowskiego jest pozycją obowiązkową dla miłośników pisarza.