Ignacy Łukasiewicz przyszedł na świat w miejscowości Zaduszniki w roku 1822. Nauki pobierał u Ojców Pijarów, w rzeszowskim gimnazjum. Rodzina jego – zubożała szlachta, nie miała jednak zbyt wielu funduszy na jego edukację, dlatego po ukończeniu czterech klas gimnazjum naukę przerwał. Poszedł więc do pracy, zostając aptekarzem w Łańcucie, następnie w Rzeszowie. Zaangażował się przy tym w działalność patriotyczną, zasilił szeregi jednej z organizacji patriotycznych o nazwie Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Wkrótce potem aresztowany, ale szybko zwolniony, natomiast otrzymał nakaz zamieszkania we Lwowie, gdzie został aptekarzem. Z nauki jednak nie zrezygnował podejmując wkrótce studia kierunkowe na farmacji w Krakowie i Wiedniu, zostając dyplomowanym farmaceutą. Rozpoczął następnie badania wraz z Janem Zehem, dotyczyły produktów skraplania się oleju skalnego, otrzymując również wkrótce naftę świetlną, dzięki czemu został ojcem lamp naftowych, które szybko weszły do użycia. Za datę narodzin polskiego przemysłu naftowego uważany jest rok 1853.

Ignacy Łukasiewicz z dalszych prac nie zrezygnował, bowiem za cel powziął sobie udoskonalanie wynalazku. Przeniósł się do Gorlic. Powstaje wówczas jego spółka naftowa – pierwsza w świecie. Wykorzystanie ropy przy równoczesnym jej wydobyciu zostało celem spółki. Miejscowością, w której spółka odbywała swą działalność było Krosno. Natomiast w Ulaszowicach w roku 1856 Łukasiewicz założył swą destylarnię. Wkrótce pracę zaowocowały również powstaniem wiertnicy ręcznej oraz maszyny parowej do napędu owych wiertnic, co miało miejsce w roku 1862. Jednocześnie Łukasiewicz sponsorował działalności charytatywne – fundował mosty, kościoły i szkoły. Apogeum jego działalności stanowiło Towarzystwo Naftowe, które założył i na czele którego sam stanął. Zajmował się też szczególnie prawami socjalnymi pracowników, zwłaszcza tych, których sam zatrudniał. Stało się to kluczem do tego, by w 1873 roku Pius IX odznaczył go Orderem św. Grzegorza oraz tytułem Szambelana Papieskiego.

Zmarł w 1882 roku. Powodem bezpośrednim zgonu było zapalenie płuc. Został pochowany w Zręcinie.

Autor zdjęcia Ignacego Łukasiewicza: Ysbail