Isaac Newton to wielki uczony, który wywarł olbrzymi wpływ na rozwój nauki. Zastał on naukę w postaci zlepka luźnych faktów i praw, a pozostawił nam spójny układ praw, dających się zastosować do ogromnego zakresu zjawisk fizycznych i pozwalających na dokładne przewidywania.

Młodość

Isaac Newton urodził się w Wollsthorpe w Anglii 25 grudnia 1642 roku lub 4 stycznia 1643 roku (problem rachuby czasu jest związany z przechodzeniem poszczególnych państw z kalendarza juliańskiego na gregoriański). Pochodził z chłopskiej rodziny. Ojciec Newtona zmarł przed jego urodzeniem, a jego matka po dwóch latach wyszła ponownie za mąż i pozostawiła Isaaca pod opieką babci. Już w dzieciństwie wykazywał uzdolnienia do mechaniki i miał tzw. „złote ręce”. Uczęszczał do małej szkółki wiejskiej, a następnie do szkoły w miasteczku Grantham, gdzie uczono głównie łaciny. Choć był zdolnym dzieckiem to w szkole nie uważał i dlatego nie zwrócił na siebie uwagi. Gdy miał kilkanaście lat matka w nadziei że zostanie rolnikiem zabrała go ze szkoły. Dała się jednak przekonać do zmiany zdania, wiedząc że ujawnia on zdolności w innych dziedzinach.

Dorosłość

W wieku 18 lat wstąpił na uniwersytet w Cambridge. Szybko zdołał przyswoić sobie ówczesną wiedzę, opanował także matematykę i przystąpił do samodzielnych badań. W 1668 roku uzyskał stopień magistra, a rok później objął stanowisko nauczyciela matematyki uniwersytetu w Cambridge. Następnie w latach 1670-72 wykładał optykę. W roku 1672 został członkiem elitarnego Towarzystwa Królewskiego. Z ramienia uniwersytetu w Cambridge został posłem do Izby Gmin, jednak jego brak aktywności był dobitny. Jako anegdotę należy podać, że zabrał głos tylko raz, prosząc o zamknięcie okna. W roku 1699 uzyskał intratne stanowisko urzędnicze w postaci nadzorcy Mennicy Królewskiej w Londynie. Jego zadaniem był m.in. udział w przesłuchaniach i procesach fałszerzy monet, które to procesy kończyły się najczęściej wyrokami śmierci. W 1701 roku zrezygnował ze swoich obowiązków w Cambridge.  W roku 1703 został członkiem towarzystwa naukowego Akademia Francuska i przewodniczącym Towarzystwa Królewskiego. Za jego zasługi królowa Anna nadała mu w 1705 roku tytuł szlachecki. Zmarł 20 marca lub 31 marca 1727 roku w Londynie (podobnie problem z rachubą czasu jak przy dacie urodzenia). Został pochowany w opactwie Westminster, gdzie był pierwszym uczonym, który dostąpił tego zaszczytu.

Odkrycia

Isaac Newton sformułował zasady, które przekształciły zbiór pozornie nie związanych faktów w spójną teorię, umożliwiającą przewidywania naukowe.

Jego przełomowe badania nad naturą światła doprowadziły do odkrycia tego, że zwykłe białe światło jest mieszaniną wszystkich barw tęczy. Przeanalizował konsekwencje praw odbicia i załamania światła, a w wyniku korzystania z tych praw zbudował pierwszy teleskop zwierciadlany. Przedstawił te oraz inne odkrycia z dziedziny optyki Brytyjskiemu Towarzystwu Królewskiemu, gdy miał 29 lat.

Odkrycia Isaaca Newtona w dziedzinie matematyki i mechaniki były jeszcze bardziej znaczące niż te z dziedziny optyki. Największym wkładem Newtona do matematyki jest odkrycie rachunku całkowego. Odkrycie to jest najważniejszym osiągnięciem nowożytnej matematyki i stanowi fundament współczesnych nauk matematycznych, a także narzędzie bez którego niemożliwy byłby dalszy postęp nowoczesnej nauki.

Choć poprzednio wspomniane odkrycia były ogromnie znaczące to największych odkryć dokonał Newton w dziedzinie mechaniki. Odkrył cztery prawa: trzy zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia. Te prawa tworzą jednolity system, dzięki któremu można badać i przewidywać ewolucję wszystkich makroskopowych układów mechanicznych, od poruszającego się wahadła do ruchu planet na ich orbitach wokół Słońca.

Szeroki zakres problemów naukowych i technicznych może być rozwiązywany przy pomocy praw Newtona. Wykorzystanie jego praw w astronomii wywarło ogromne wrażenie. W 1687 roku opublikował swoje wielkie dzieło „Matematyczne podstawy filozofii naturalnej” (znane dzisiaj jako „Principia”), w którym przedstawił właśnie prawo powszechnego ciążenia oraz trzy zasady dynamiki. Pokazał także, jak można dzięki tym prawom precyzyjnie określić ruch planet dookoła Słońca, co sprawiło że można uznawać go jako jednego z największych astronomów w historii.

Dodatkowo, Newton dokonał wiele pomniejszych odkryć: wniósł duży wkład do termodynamiki i akustyki, ogłosił zasady zachowania pędu i zachowania momentu pędu, odkrył dwumian Newtona oraz jako pierwszy podał przekonujące wyjaśnienie pochodzenia gwiazd.

Nawton był nie tylko wybitnym naukowcem, był także uczonym który wywarł ogromny wpływ na rozwój teorii naukowej, dlatego można go nazwać jednym z najwybitniejszych ludzi na świecie.