Jan III Sobieski urodził się w Olesku w 1629 roku, zmarł w Wilanowie w 1696 roku. Nazywany przez Turków Lwem Lechistanu, a przez współczesnych mu chrześcijan Obrońcą Wiary. W Polsce panował od roku 1674 roku. Chorąży oraz marszałek wielki koronny, hetman polny koronny czy też hetman wielki koronny.

Przeciwko Chmielnickiemu, Szwecji i Rosji

Jan Sobieski odebrał świetne wykształcenie, studiując nie tylko w Akademii Krakowskiej, ale również we Włoszech i we Francji. I nie dotyczyło to tylko teorii, bowiem był oficerem walczącym we wszystkich praktycznie wojnach, które przypadły na połowę XVII wieku. Początkiem owych doświadczeń był udział Sobieskiego w tłumieniu powstania Chmielnickiego, odniósł wtedy ciężkie rany pod Beresteczkiem. Brał udział w potopie szwedzkim, z początku pod protekcją Karola X Gustawa, jednak ostatecznie zreflektował się dość szybko, aby stanąć wiernie jako oficer wojsk koronnych u boku Jana Kazimierza. Służył też pod rozkazami Jerzego Lubomirskiego w wojnach polsko – rosyjskich, co wynagrodzono mu buławą hetmana polnego koronnego.

W drodze po koronę

Z wszystkich swych walk to te toczone przeciwko Kozakom na Ukrainie, Tatarom i Turcji przyniosły mu szczególną sympatię w kraju. Do legend przeszła między innymi wygrana bitwa pod Chocimiem, i na podstawie tego zwycięstwa rozwijał dalej swoją działalność polityczną, aż do samej korony królewskiej. Był regalistą, a zatem popierał stronnictwo profrancuskie, co dodatkowo wspierało małżeństwo z Marią Kazimierą d’Arquien. Wystąpił następnie w konfederacji szczebrzeszyńskiej, której ostrze wymierzone było w króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Król wkrótce zmarł a Sobieski ozłocony zwycięstwami z Turkami sięgnął po koronę.

Kwestia Turecka

W zasadzie panowanie Jana III Sobieskiego określały wojny z Turkami, nie inaczej było z usilnymi staraniami zaciśnięcia współpracy z Francją. Na bazie sojuszu z tym krajem Sobieski chciał zapewnić bezpieczeństwo na granicach z Turcją, które doraźnie zabezpieczał jedynie rozejm w Żórawnie. Zaangażowanie Sobieckiego przyniosło tajny układ z Burbonami, który zawarł w Jaworowie w 1675 roku. We Francji panował wówczas Ludwik XIV, który na mocy porozumienia zagwarantował dotacje na ewentualną wojnę z Austrią, ponieważ układ ten skierowany był przeciw Hohenzollernom. Jednak w niespełna dziesięć lat później Jan III Sobieski zdecydował się na wejście w sojusz z Habsburgami, a to ze względu na wielkie zagrożenie chrześcijańskiej Europy ze strony nawały tureckiej. Habsburgom za pewne pomógł bardzo, bo nie kto inny a właśnie Sobieski poprowadził odsiecz tak skuteczną, że zdobył w konsekwencji obóz samego wezyra Kara Mustafy.

Diagnozy historyczne

Odsiecz wiedeńska była zwycięstwem wiekopomnym, natomiast uważa się dziś dość powszechnie, że król nie wykorzystał go dostatecznie do umocnienia władzy monarszej ani w kraju, ani pozycji RP w świecie. Być może zabrakło mu faktycznie wewnętrznego wsparcia ze strony możnych, ale i brakło też energii wymaganej do szczególnego rodzaju dyplomacji. Był ostatnim wielkim królem, a ostatnim z elekcyjnych, którzy byli w stanie utrzymać pomyślność i suwerenność Rzeczypospolitej. Zmarł w Wilanowie w 1696 roku.

Ciekawostki

  • Jan III Sobieski posiadał specjalną licencję na czytanie ksiąg zakazanych.
  • Sobiecki nauczył się języka tureckiego by móc podsłuchiwać rozmowy jeńców tureckich.
  • Gdański słynny astronom Heweliusz, w nagrodę, iż Sobieski zwolnił jego browar z podatków, nazwał nowo odkryty gwiazdozbiór „Tarczą Sobieskiego”.

Książka godna polecenia

„Jan III Sobieski” Leszka Podhorodeckiego to książka potrafiąca zainteresować nie tylko wyjątkowych miłośników XVII wieku.

Źródła:

  • „300 postaci które zmieniły historię Polski i świata”. Videograf II, Chorzów 2008
  • „Historia. Dzieje nowożytne”. T. Cegielski, K. Zielińska, Warszawa 1997
  • „Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki”. Z. Wójcik, Warszawa 1983
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_Sobieski