Jan Matejko przyszedł na świat 24 VI 1838 w Krakowie, natomiast zmarł 1 XI 1893, również w Krakowie. Był malarzem najwybitniejszym pośród przedstawicieli polskiego malarstwa historycznego wieku XIX. Druga połowa lat pięćdziesiątych upłynęła Matejce na studiach Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, lecz studiował również w Monachium. Na połowę lat sześćdziesiątych przypadł Matejce okres członkostwa w Towarzystwie Naukowym, które miało swą siedzibę w Krakowie, lecz okazjonalnie udzielał się też w akademiach zagranicznych. Istotny w biografii Matejki jest rok 1873, na który to rok przypada objęcie przez niego funkcji dyrektora Sztuk Pięknych w Krakowie. Wówczas to odbył też swe zagraniczne podróże, a wśród nich do Włoch, Węgier, Czech, Turcji, czy Wiednia i Paryża. Tymczasem jego obrazy dotyczyły dziejów ojczystych już w latach pięćdziesiątych, których to rozkwit przypada na lata późniejsze, jak choćby „Stańczyk” z roku 1862, „Kazanie Skargi” z 1864 roku, dwa lata później powstał „Rejtan”, a w 1869 „Unia Lubelska”. Kunszt Matejki dojrzewał z obrazu na obraz, o czym świadczy fakt, że w latach siedemdziesiątych powstał na przykład „Stefan Batory pod Pskowem”, „Zawieszenie dzwonu Zygmunta”, czy „Bitwa pod Grunwaldem”. Ale to rzecz jasna nie koniec, ponieważ nie mniej płodne okazują się być lata osiemdziesiąte – wśród dzieł tego okresu należy wymienić „Hołd Pruski”, „Sobieski pod Wiedniem” czy w końcu „Kościuszko pod Racławicami”, a prawdziwym apogeum „Konstytucja 3 maja” z roku 1891.

Realizm i dokumentalizm są cechami rozpoznawczymi dzieła Matejki, jest też rozpoznawalny dynamizm w całej krasie realizmu, precyzja szczegółów. Jan Matejko to wspaniały portrecista, można na dowód wymienić chociażby autoportret artysty, czy też A. Potockiego, lub S. Tarnowskiego. Z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pochodzi na przykład wybitna polichromia w Kościele Mariackim w Krakowie, czy wówczas również poczet królów i książąt polskich. W natłoku tych niezwykle udanych dzieł Matejko również nauczał, a czynił to na rzecz talentów takich jak Malczewski, Mehoffer lub Gottlieb i Wyspiański. W działalności Matejki wyraźnie zaznacza się patriotyzm, który tylko umacniał świadomość narodową, i czyni to do dnia dzisiejszego.

„Jan Matejko wszystkim znany” jest książką Marii Szypowskiej, która przybliża czytelnikom wizerunek artysty.