Daty urodzenia i śmierci Jezusa Chrystusa do dziś budzą spory, jednak można przyjąć, że urodził się w Betlejem ok. roku 8-4 roku p.n.e., zmarł natomiast w Jerozolimie ok. 30 lub 33 n.e. Jezus Chrystus jest bez wątpienia centralną postacią religii chrześcijańskiej. W wierzeniach chrześcijan, a przynajmniej zdecydowanej większości, uznawany jest za Boga, jako Syn Boży, współistotny Bogu Ojcu.

Materiałem źródłowym na temat życia Jezusa Chrystusa jest część Biblii zwana Nowym Testamentem. Stąd też wiadomo, że Jezus Chrystus urodził się w rodzinie żydowskiej, jako syn Marii i cieśli Józefa. Jako już dorosły przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Następnie nauczał fundamentalnych zasad pożycia społecznego na czele z przykazaniem miłości do Boga i bliźniego, w ten sposób gromadząc wokół siebie uczniów, spośród których dwunastu najbliższych mu zwano apostołami, a ich relacje składają się na znakomitą część wspomnianego Nowego Testamentu. Wiadomo stąd również o cudach, jakie czynił Jezus Chrystus, co zaświadcza o jego boskości. W Piśmie Świętym mowa też o wędrówkach Jezusa Chrystusa, a pośród nich o jego przyjeździe do Jerozolimy, gdzie został przywitany z entuzjazmem. Natomiast w Piśmie daje się też uchwycić wątek niezadowolenia, jakie Jezus Chrystus obudził jako nauczyciel duchowy w faryzeuszach i saduceuszach. Zwłaszcza do refleksji skłania eucharystyczna Ostatnia Wieczerza, na której Jezus Chrystus przepowiada swój los. Wśród jego najbliższych uczniów był również zdrajca Judasz, który stanowił klucz do pojmania Jezusa i postawienia go przed żydowskim sądem. Zarzutem numer jeden były rzekome bluźnierstwa Chrystusa. Sąd nad nim odbył się przy biernej akceptacji fałszywych zarzutów sprawującego urząd rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata. Spektakularnie umywa on ręce w geście zgody na oszczerstwa żydowskich uczonych w piśmie – Jezus Chrystus zostaje skazany na ukrzyżowanie. Droga krzyżowa i męczeńska śmierć stanowią kulminację Nowego Testamentu. Jezus umiera na krzyżu, a po trzech dniach zmartwychwstaje. Tym nie mniej w tym właśnie duchu rozpatrywane są ewangeliczne opisy męki Jezusa, który rozpoczyna swą wędrówkę na szczyt Golgoty modlitwą w ogrodzie oliwnym, następnie poprzez zdradę Judasza ma miejsce sąd i biczowanie, później obciążenie krzyżem i założenie korony cierniowej, po czym wyszydzony Jezus zostaje odarty z szat i przybity do krzyża, na którym długo umiera. Stąd też właśnie to liturgia drogi krzyżowej stanowi ważny aspekt wiary chrześcijańskiej.

Jezus Chrystus umarł na krzyżu, a jego ciało zostało złożone w kamiennym grobie. Zmartwychwstał po trzech dniach, przezwyciężając w ten sposób śmierć, a następnie przez 40 dni spotykał się ze swoimi uczniami, tłumacząc sens swojej męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania, po czym wstąpił do nieba.

Inspirująca i pełna refleksji postać Jezusa Chrystusa znajduje się w biografii Jezusa Chrystusa, którą opisuje Martin James w książce pt. „Jezus”.