Cud nad Wisłą, czyli Bitwa Warszawska 1920 roku

Cud nad Wisłą, czyli Bitwa Warszawska 1920 roku

Odzyskaniu przez Polskę suwerenności w listopadzie 1918 roku towarzyszyły nadzieje na budowę państwa suwerennego, silnego, zasobnego. Niestety już od pierwszych dni pojawiały się liczne zagrożenia. Walczył atakowany przez Ukraińców Lwów, walczyła Wielkopolska i Śląsk Cieszyński. Szczególnie skomplikowana sytuacja ukształtowała się na wschodzie, gdzie tereny opuszczane przez wojska niemieckie zajmowały nasze…
Westerplatte

Westerplatte

Westerplatte - z niem. Zachodnia Wyspa, ponieważ jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku wyspa, później półwysep który w XX wieku nabrał znaczenia symbolizującego walkę o niepodległość Polski, miejsce wpisane w 2003 roku (w rocznice wybuchu II wojny światowej) na listę Pomników historii. Symboliczny charakter Westerplatte związany był z odrodzeniem się…
Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowe

Przyczyny powstania listopadowego dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne, ale zasadniczym czynnikiem był ład ustalony przez Święte Przymierze w 1915 roku, w tym teoria postanowień zawartych na kongresie wiedeńskim i praktyka mijająca się z tą teorią. Przełomowy był rok 1930, kiedy to doszło w Belgii do detronizacji króla Niderlandów i…