Kazimierz III Wielki (1310 – 1370) był ostatnim królem z dynastii Piastów, synem Władysława Łokietka i Jadwigi. Do wiekopomnych zasług tego władcy należy fakt przebudowy kulturalnej, gospodarczej i ustrojowej Polski, w tym patronował m.in. kodyfikacji prawa zwyczajowego, reformie sądów oraz reformie monetarnej i handlowej. Rozwijał osadnictwo i reformował górnictwo, centralizując rządy na bazie rady królewskiej i urzędach starostów. Ufundował uniwersytet w Krakowie w 1364 roku oraz wybudował ponad 50 zamków. O doniosłości jego osoby świadczy fakt, że był rozjemcą w sporze między Luksemburgami a Habsburgami.

Polityka względem Krzyżaków

Rok 1325 przyniósł Kazimierzowi małżeństwo z Aldoną, księżniczką litewską, która jednak zmarła już w roku 1329. Ze związku tego Kazimierz miał dwie córki. We władaniu Kazimierza była z początku Małopolska i Wielkopolska, następnie ziemia łęczycka i sieradzka. Prowadził poniekąd zręczną politykę odnośnie Zakonu Krzyżackiego oraz pretensji o tron polski władcy Czech, tym nie mniej unikając wojen nie powiększał obszaru Polski. Odkładając ekspansje w czasie na okres bardziej dogodny geopolitycznie, sięgał wpierw po dogodne środki dyplomatyczne. W tym celu przedłużał na przykład rozejm z Krzyżakami i normalizował stosunki polsko – czeskie. Odbył w tym celu także spotkanie w Wyszehradzie z królami Czech i Węgier. Od króla czeskiego odkupił wówczas prawa do korony polskiej. Ponadto później wszczął proces z Krzyżakami przed sądem papieskim, korzystnego jednak dla Polski wyroku nie uznali. W efekcie, w roku 1343, w Kaliszu, doszło do podpisania pokoju, na mocy którego odzyskał z rąk krzyżackich Kujawy i ziemię dobrzyńską w zamian za oddanie Zakonowi Pomorza Gdańskiego

Ekspansja w trzech kierunkach

Wreszcie jednak zdecydował się na ekspansję w kierunku wschodnim – na Ruś Halicką, dopiero jednak w 1344 roku zdobył ziemię Sanocką i Przemyską. Tymczasem w 1339 roku Kazimierz wszedł w układ sukcesyjny z Karolem Robertem, gwarantując Andegawenom tron polski w przypadku braku następcy. Dążył ponadto do umocnienia swych wpływów na Pomorzu Zachodnim oraz na Śląsku, obejmując w zastaw Wołczyn i Byczynę, Kluczbork, Namysłów, następnie opanował Wschowę. Natomiast w 1349 pozyskując pomoc Węgrów zajął Halicz i Lwów, by kilkanaście lat później zająć ziemię chełmską, bełską, włodzimierska i Podole. Do nabytków Kazimierza Wielkiego zaliczyć można jeszcze podporządkowanie sobie Mazowsza, shołdowanie Drezdenka i Santoka oraz odzyskanie części Nowej Marchii od Brandenburgii.

Poważna scheda

Kazimierz Wielki zmarł w roku 1370. Polska którą oddawał wówczas we władanie Ludwika Andegaweńskiego miała dwukrotnie większy obszar od Polski jego ojca Władysława Łokietka. Za sprawą zręcznej dyplomacji stworzył podstawy do tego, by Polska odgrywała w następnych wiekach ważną rolę w tej części znanego wówczas świata. Był to szczyt średniowiecza, a dla Polski początek wzrostu na miarę mocarstwowości.

Ciekawostki

  • Za młodu Kazimierz uwiódł córkę jednego z dostojników węgierskich, Klarę Zach. Oburzony ojciec dziewczyny, posądzając królową Elżbietę o „maczanie w tym palców” poranił ją mieczem, za co został ścięty, podczas gdy Kazimierz bezpiecznie wrócił do Polski.
  • Mawia się, iż „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”, co nie jest prawdą. Była ona drewniana jeszcze później przez całe wieki.
  • Podobnie jak inni, określał Krzyżaków przekleństwem: „psu braty”.
  • Był bigamistą.

Książka godna polecenia

„Król Kazimierz wielki bigamista” jest książką Iwony Kienzler na temat mniej lub bardziej kuluarowych romansów polskiego króla.

Źródła:

  • „Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki”. J. Wyrozumski, Wrocław 1986
  • „300 postaci które zmieniły historię Polski i świata”. Videograf II, Chorzów 2008
  • „Historia 1. Średniowiecze”. H. Manikowska; J. Tazbirowa, Warszawa 1996