Krzysztof Kolumb urodził się w Genui we Włoszech w 1451 roku. Był synem tkacza i drobnego kupca Domenico Colombo.

W drodze do realizacji wyprawy:

Pracował w domu bankowym i w związku z profesją rozpoczął podróże morskie. Równocześnie poszerzał swoją wiedzę na temat nawigacji studiując współczesne dzieła kosmograficzne. Na podstawie przeczytanych lektur, zebranych relacji i obserwacji doszedł do wniosku, że przecinając Atlantyk w kierunku zachodnim można znaleźć dogodną drogę morską do Azji Wschodniej. Dążył do realizacji tego pomysłu, przedstawił więc swój projekt królowi Portugalii – Janowi II, jednak jego propozycja została odrzucona. W związku ze swoim pomysłem w 1485 roku Kolumb przeniósł się do Hiszpanii, gdzie szukał wsparcia swojego pomysłu u królowej Kastylii, Izabeli I. Królowa zgodziła się na zorganizowanie wyprawy pod banderą Korony Hiszpańskiej, ale dopiero w 1492 roku, gdy została namówiona przez dworzanina Luisa de Santangela. Wyprawę finansował po części dwór, a po części kupiecka rodzina Pinzonów. Kolumb otrzymał zapewnienie, że w nagrodę zostanie gubernatorem odkrytych przez siebie lądów oraz beneficjentem dziesiątej części zysków.

Cztery wyprawy Kolumba:

Historyczna wyprawa Kolumba wyruszyła z Hiszpanii 3 sierpnia 1492 roku. Zatrzymali się na Wyspach Kanaryjskich, a 6 września pożeglowali dalej na zachód. Choć marynarzy ogarnął w pewnym momencie strach i chcieli zawrócić, to Kolumb nalegał by wyprawę kontynuować. 12 października 1492 roku dotarli na ląd, prawdopodobnie na wyspę Samana Cay, a następnie na Kubę i Haiti. Kolumb powrócił do Hiszpanii w marcu 1493 roku i został przyjęty z najwyższymi honorami.

W związku z odkrywczą gorączką sfinansowano drugą wyprawę, która wyruszyła jeszcze tego samego roku. Odkryto wówczas Dominikanę, Portoryko i Jamajkę. W związku z buntem Indian z powodu złego traktowania przez Hiszpanów oraz utratą zaufania pary królewskiej, Kolumb był zmuszony do powrotu i starań o ponowne odzyskanie zaufania.

Został w końcu przyjęty na dworze królewskim i trzecią wyprawę udało mu się zorganizować w latach 1498-1500. Odkrył wówczas Trynidad i po raz pierwszy postawił stopę na stałym lądzie amerykańskim. Powstały wtedy pierwsze hiszpańskie osiedla na San Domingo, ale autokratyczny styl zarządzania spowodował bunt w szeregach kolonistów hiszpańskich i w efekcie Kolumba w kajdankach odesłano do Hiszpanii.

W konsekwencji pierwsi drogą morską do Azji dotarli Portugalczycy, a konkretnie uczynił to Vasco da Gama w 1499 roku, który dopłynął do Indii.

Kolumb oczyścił się z zarzutów i zorganizował czwartą wyprawę w latach 1502-1504. Dotarł wówczas do Jukatanu i Panamy, jednak w międzyczasie ciężko zachorował i chory wrócił do Hiszpanii.

Śmierć Kolumba:

Po jego powrocie jego największa protektorka – królowa Izabela – już nie żyła, a król Ferdynand nie udzielił mu audiencji. Opuszczony, zgorzkniały i rozgoryczony Kolumb zmarł 20 maja 1506 roku w Valladolid, gdzie został pochowany, by następnie trzy lata później spocząć w Sewilli.

Skutki odkryć:

Kolumb swoim odkryciem wywarł ogromny wpływ na historię, odkrycie to zapoczątkowało epokę badań i kolonizacji Nowego Świata. Dwa nowe kontynenty udostępniły europejczykom nowe miejsca do osiedlenia, a nowe bogactwa mineralne i surowce zmieniły gospodarkę Europy. W efekcie zniszczono cywilizacje Indian amerykańskich, a powstało tam wiele nowych narodów, które następnie wywarły duży wpływ na losy narodów Starego Świata.