Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku. Miejscem narodzin była wieś Okopy na Podlasiu, koło Suchowoli. Jego rodzice trudnili się rolnictwem. W miejscowej parafii był ministrantem, w szkole uczniem ambitnym. Zamiar podjęcia seminarium duchownego obwieścił na balu maturalnym, i zamiar zrealizował – dostał się do warszawskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Edukacja jednak nie była ciągła, bowiem z dwuletnią przerwą na zasadniczą służbę wojskową. Od tamtego czasu już nie cieszył się zdrowiem, na co wpłynęła służba wojskowa.

Przyjął święcenia z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 maja 1972 roku. W ten sposób rozpoczął posługę, mając na szczególnej uwadze pracę z dziećmi i młodzieżą. Niestety problemy ze zdrowiem nie mijały. Zaczynał posługę w parafii Trójcy w Ząbkach oraz w Aninie w parafii Matki Bożej Królowej Polski, by następnie być wikariuszem na Żoliborzu, w parafii Dzieciątka Jezus.

Mianowany w 1978 roku duszpasterzem średniego personelu medycznego, w roku akademickim 1979/80 pracował w Duszpasterstwie Akademickim św. Anny, przyczyniając się do formowania ochotniczej służby medycznej.

Wreszcie od 20 maja roku 1980 pełnił posługę w parafii św. Stanisława Kostki, gdzie szczególnie zaangażował się w Duszpasterstwo Ludzi Pracy, a jako kapelan Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia co tydzień odprawiał mszę świętą.

Latem roku 1980 ks. Popiełuszko odpowiedział na prośby zorganizowania mszy dla strajkujących hutników, co jest interpretowane w kategoriach przełomu, po którym ks. Jerzy był już zaangażowany w sprawy strajkujących. Wkrótce zorganizował dla robotników regularne katechezy, na których poruszanych było wiele tematów z różnych dziedzin, łącznie z dziedzinami jak prawo i ekonomia, czy literatura. Uczestniczący robotnicy mogli dzięki temu obcować z wiedzą specjalnych gości, zapraszanych przez księdza jako specjaliści – wykładowcy, co wiązało się nawet z kolokwiami i dyplomami ukończenia kursów.

Stan wojenny powoduje, że ks. Popiełuszko organizuje pomoc charytatywną. Wspomaga ludzi na różne sposoby, uczestniczy także w procesach aresztowanych.

Na 28 lutego 1982 datuje się pierwsze msze św. za Ojczyznę celebrujące i wygłasza przy tym kazania patriotyczne, dotykające trudnych spraw bieżących. Został jednocześnie pomysłodawcą regularnych wyjazdów do Częstochowy pracowników z całej Polski. Zbiega się to w czasie z reperkusjami władz, których służby od tej pory zacieśniają nad nim swą kuratelę, łącznie z włamaniami i aktami wandalizmu, pomówieniami i groźbami. Kulminacją zdaje się być wówczas śledztwo prokuratorskie w sprawie nadużywania przez księdza wolności płynącej z ustaw PRL. Zostaje przesłuchany kilkanaście razy, raz natomiast aresztowany, uwolniony dopiero przez interwencje Kościoła. Pod wpływem napięcia psychicznego dały się znów we znaki kłopoty ze zdrowiem. Rozważał wyjazd z kraju. Tymczasem 13 października w drodze z Gdańska do Warszawy miał miejsce pierwszy zamach na jego życie, mianowicie upozorowany wypadek samochodowy.

Ostatnią mszę w Duszpasterstwie Ludzi Pracy odbył wówczas ostatni raz. 30 października 1984 roku podano do wiadomości publicznej informację o odnalezieniu w Wiśle zwłok ks. Popiełuszki. Został ofiarą działań aparatu bezpieczeństwa, historycy do dziś prowadzą nad tym pewien spór, nie ma jednak wątpliwości, że zabójstwo oprócz faktu politycznego, posiadało swoją genezę na szczytach ówczesnej władzy. 3 listopada 1984 roku odbył się pogrzeb, a zarazem manifestacja ludzi wiary, których zwycięstwo odbyło się również poprzez jego czyny.

Mottem nauczania Jerzego Popiełuszki były słowa św. Pawła „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

Ks. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego 6 czerwca 2010 roku w Warszawie.

Paweł Milcarek w książce „Jerzy Popiełuszko kapłan miłości” przybliża sylwetkę tego wspaniałego duszpasterza.