Lech Wałęsa (ur. 29 września 1943) jest z wykształcenia elektrykiem, z doświadczenia natomiast polskim politykiem, zasłużonym działaczem związkowym, który przewodniczył związkowi NSZZ „Solidarność” w latach osiemdziesiątych. Był prezydentem RP w latach 1990 – 1995. Otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

Biografia i życiorys Lecha Wałęsy

Trudne konfrontacje

Lech Wałęsa przyszedł na świat w Popowie. Pochodzi z rodziny chłopskiej. Szkołę podstawową ukończył w Chalinie w roku 1958. Następnie uczył się w Lipnie, w zasadniczej szkole zawodowej. Zdobył wykształcenie w zakresie mechanizacji rolnictwa. Jako elektryk pracował w Łochocinie – miejscem pracy był Państwowy Ośrodek Maszynowy. Później odbył służbę wojskową w Koszalinie, zostając kapralem, by wrócić do pracy w filii wymienionego przedsiębiorstwa w miejscowości Lenie. W roku 1967 Lech Wałęsa zajął stanowisko elektryka okrętowego Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Trzy lata później miał miejsce słynny grudzień ’70. Brał czynny udział w strajkach, co spowodowało, że zainteresowało się nim SB i MO, odbywając z nim specjalne przesłuchania. Musiał wówczas podpisać oświadczenie zobowiązujące go do zachowania zgodnego z wolą ówczesnej władzy. Po powrocie do pracy zasilił z powrotem związki zawodowe, w których wykazał zaangażowanie, chociażby krytykując politykę Gierka w roku 1976. Nie przeszło to bez echa, ponieważ został zwolniony z pracy. Wtedy wylądował w przedsiębiorstwie ZREMB – Zakładzie Remontowym Maszyn Budowlanych, lecz i tam nie sprawdzał się jako posłuszny pracownik, świętując na przykład obchody grudnia oraz krytykując zastany tam samorząd robotniczy. W efekcie ponownie otrzymał wymówienie. Zatrudnił się z kolei w firmie Elektromontaż. Swą działalność opozycyjną utrzymał i nasilił, co spotkało się z kilkoma aresztowaniami Wałęsy.

Przełomowe lata 1980 – 1983

Nadszedł rok 1980. Wałęsa przyłączył się do strajkujących w Stoczni Gdańskiej, wykonując sławetny skok przez ogrodzenie. W roku 1981 tygodnik „Time” uznał go Człowiekiem Roku. Został przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Był sygnotariuszem porozumienia sierpniowego strony rządowej ze strajkującymi, tworząc zalążki wyłaniającej się już wówczas „Solidarności”. W łonie tej organizacji przejawiały się różne frakcje, połączone walką z komunizmem, przy czym Wałęsa należał do skrzydła umiarkowanego. Rok 1981 jest w biografii Wałęsy bardzo istotny, ponieważ został on wtedy przewodniczącym KKP (Krajowej Komisji Porozumiewawczej). Internowany 13 grudnia 1981, czyli wraz z dniem wprowadzenia stanu wojennego. Został osadzony w Arłamowie, gdzie odbywał spotkania z władzami. Wrócił do pracy po prawie roku internowania w listopadzie 1982. Był elektrykiem stoczniowym do roku 1990, rzecz jasna jako lider opozycji. Należy wspomnieć o przyznaniu Wałęsie pokojowej Nagrody Nobla w 1983 roku.

Od przewodniczącego do prezydenta

Dążąc do legalizacji „Solidarności” Lech Wałęsa podjął w roku 1988 rozmowy z Czesławem Kiszczakiem, który będąc ministrem spraw wewnętrznych odpowiadał za pomyślność rozmów dla strony rządowej. Tego samego roku odbyła się telewizyjna debata pomiędzy Wałęsą a Alfredem Miodowiczem, przewodniczącym OPZZ (Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych), debata, którą w odczuciu zdecydowanej większości wygrał Lech Wałęsa. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu jako postać współtworząca porozumienia. W efekcie był przepustką dla posłów opozycji startujących do sejmu kontraktowego. Zasługą Wałęsy był za pewne pomyślny obrót spraw prowadzących do utworzenia rządu Tadeusza Mazowieckiego. W 1990 Wałęsa wygrał pierwsze w powojennej Polsce wolne wybory prezydenckie. Jako cieszący się poparciem większości dążył do odnowy życia politycznego w kraju, tworząc w tym celu BBWR (Bezpartyjny Blok Wspierania Reform), który nawiązywał do dobrych tradycji przedwojennych. Startował na prezydenta również w roku 1995 i 2000, jednak przegrał rywalizację, wciąż ciesząc się w świecie opinią tego, który decydował o demontażu starego ustroju. Uważany za jedną ze stu najważniejszych osób XX wieku.

Ciekawostki o Lechu Wałęsie

  • W imieniu Lecha Wałęsy Pokojową Nagrodę Nobla odebrała jego małżonka, Danuta Wałęsa. Było to podyktowane obawą, że władze komunistyczne nie wpuszczą Wałęsy do kraju, gdy będzie on wracał z Norwegii. Gdy tymczasem w dzisiejszej opinii historyków Wałęsa mógł być dla władz PRL jeszcze groźniejszy właśnie na Zachodzie.
  • W celu zdyskredytowania Wałęsy przed Komitetem Noblowskim, władze PRL przesłały do Oslo w 1982 roku sfabrykowane dokumenty świadczące o współpracy Wałęsy z SB.
  • W dniu wylotu żony i syna Wałęsy do Norwegii po odbiór Nagrody Nobla warszawskie Okęcie zostało niemal odcięte od świata. Dla uniknięcia demonstracji wstrzymano ruch samochodowy w okolicy lotniska, a na jego teren wpuszczano tylko pracowników i pasażerów po sprawdzeniu tożsamości. Taras widokowy zamknięto, motywując to nagłym remontem.
  • Aleksander Kwaśniewski o Wałęsie: „Był absolutnie niesterowalny, nawet przez swych dwóch najbliższych współpracowników”.

Cytaty Lecha Wałęsy

„Aresztowano mnie wiele razy. Za pierwszym razem, w grudniu 1970 roku, podpisałem 3 albo 4 dokumenty. Podpisałbym prawdopodobnie wtedy wszystko, oprócz zgody na zdradę Boga i Ojczyzny, by wyjść i móc walczyć. Nigdy mnie nie złamano i nigdy nie zdradziłem ideałów ani kolegów”.

  • „Będę jeździł z siekierą po kraju i ciął złodziei”.
  • „Banki dostają pieniądze podatników, a nie poczuwają się do współodpowiedzialności za kryzys. Wie pani ile bankierzy biorą pieniędzy? Ludu, mój ludu! To zbrodnia. Ludzie z głodu umierają, a oni nie mają umiaru. To musi się skończyć”.

Książka o Lechu Wałęsie

„Ja. Rozmowa z Lechem Wałęsą” jest książką Cezarego Łazarewicza i Andrzeja Bobera, która przybliża postać będącą symbolem buntu i walki o wolność i demokrację.

Źródła:

  • „300 postaci które zmieniły historię Polski i świata”. Videograf II, Chorzów 2008
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Wa%C5%82%C4%99sa
  • „Mały Oksfordzki Słownik Historii Świata w XX wieku”. Świat Książki, Warszawa 1995
Autor zdjęcia Lecha Wałęsy: MEDEF (Flickr)