Ludwig van Beethoven uważany jest dziś za największego kompozytora w historii muzyki. Beethoven przyszedł na świat w Bonn w roku 1770. Jego talent ujawnił się bardzo wcześnie, ponieważ jego pierwsze opublikowane utwory datowane są już na rok 1783. Twórca uważany za najwybitniejszego wśród twórców wszech czasów. Ten prekursor romantyzmu w muzyce, był kompozytorem i pianistą. Kompozytor potężny duchem, który wzleciał ponad inwalidztwo, któremu nie udało się skazać go na muzyczny niebyt. Symfonie, sonaty i wariacje, wszystko to było przedmiotem jego zainteresowań. Doskonała forma jego muzyki idzie w parze z niezwykłymi, silnymi emocjami.

Młodość


W czasach wczesnomłodzieńczych zwiedzał Wiedeń, miał także przyjemność poznać Mozarta, z którym to nawiązał znajomość z sympatią po obu stronach, tym nie mniej trwającą stosunkowo krótko, bo przyjęło się uważać, że trwała do roku 1792. Tymczasem przez pewien czas Beethoven studiował kompozycję pod okiem znanego również i cenionego Haydna, czołowego wówczas wiedeńskiego kompozytora. Jak się później okazało, to właśnie w Wiedniu, który był w tym czasie muzyczną stolicą świata, pisane było Beethovenowi spędzić resztę swojego życia.

Beethoven był od wczesnych swych lat niezwykłym wirtuozem gry fortepianowej, robiąc niezwykłe wrażenie na wszystkich słuchaczach. Było to powodem szybkiego uznania go za talent genialny – zyskał on powodzenie jako wykonawca, również jako zręczny nauczyciel. Beethoven komponował naprawdę dużo, co spowodowało, że już mając dwadzieścia kilka lat nie miał żadnego kłopotu z wydawnictwami, którym sprzedawał swoje partie.

Utrata słuchu a proces tworzenia


Tymczasem trzeba zaznaczyć, że zbliżający się się trzydziestki Beethoven zaczął tracić słuch, czego symptomy pojawiły się właśnie dość wcześnie. Nie mógł się z tym pogodzić, mimo że się oswajał z nowymi trudnymi warunkami.

Za kres środkowy kariery Beethovena przyjęło się uważać lata 1802 – 1815. Utrata słuchu nasilała się, a on w związku z tym zaczął unikać ludzi. Jednak nie spuszczał z tonu i nadal wiele komponował. Trzeba przy tym nadmienić, że źródła mówią o lekkim stosunku Beethovena do zmieniających się upodobań słuchaczy, grał bowiem po prostu swoje, odnosząc wciąż sukcesy.

Ogłuchł zupełnie przed ukończeniem pięćdziesięciu lat. Co zrozumiałe, zaprzestał występów, komponując coraz mniej, głównie, jeśli robił to w ogóle, to dla siebie, czy też dla przyszłych, a nie teraźniejszych audytoriów. „To nie dla was, to dla przyszłych czasów” miało pewnego razu paść z jego ust.

Absolutne wyżyny


Niesamowity jest jednak fakt, że siła jego talentu pokonała chorobę. Mentalnie był zdaje się silniejszy niż kiedykolwiek, ponieważ nie obniżył lotów ani na jotę, raczej przeciwnie. Zdumiewające jest i poza przeciętnym wyobrażeniem, że to właśnie podczas całkowitej swej głuchoty dokonał zdawało by się niemożliwego. Otóż wtedy to skomponował to co ponadczasowe i genialne – jego największe dzieła, które wyniosły go poniekąd na muzyczne ołtarze.

Ludvig van Beethoven zmarł w Wiedniu w roku 1827 mając pięćdziesiąt siedem lat.

Długa jest lista dzieł Beethovena. Wyróżniamy w niej dziewięć symfonii, utwory operowe, trzydzieści dwie sonaty fortepianowe, dziesięć sonat na skrzypce i fortepian, pięć koncertów fortepianowych, szereg kwartetów skrzypcowych, pieśni i wiele innych. Łączą one w sobie genialny sposób wykonania wraz z intensywnością uczuć. Czajkowski, Wagner, Schubert, wszyscy oni przyznawali się do daleko idących inspiracji jego muzyką i sposobem podejścia w ogóle do muzycznych tematów. Uważany był i jest za osobowość wybitną ponad wszelką miarę.