Wiele słyszymy dziś o Mahomecie, pośrednio lub bezpośrednio, z uprzedzeniami lub bez. Kim zatem był Mahomet, który zawładnął sercami wyznawców Allacha? Odpowiedź jest dość prosta, ponieważ polegać może zaledwie na przybliżeniu krótkiej biografii, która rzuca więcej światła na to co niekiedy stereotypowe.

W poszukiwaniu własnej drogi


Najprawdopodobniej przyszedł na świat 20 kwietnia roku 571, natomiast uważa się, że zmarł 8 czerwca roku 632. Okres młodzieńczy Mahometa był swoistym poszukiwaniem swojej własnej ścieżki. Dość wcześnie został przysposobiony do zawodu handlarza, wówczas to jako kupiec wiele podróżował z karawanami, dzięki czemu spotykając się z wyznawcami różnych religii mógł rozpatrywać kwestie wyznaniowe. Według źródeł, Mahomet wieku 25 lat ożenił się z matroną, starszą bowiem od siebie o 15 lat wdową Hadidżą. W małej jaskini pod Mekką Mahomet często miał wówczas przebywać w odosobnieniu, koncentrując się na rozmyślaniach ostatecznych. Uważa się, że od roku 610, mając wtedy około 40 lat, Mahomet doznał pierwszych objawień. Był to też czas przełomowy, niosący ze sobą głoszenie przez Mahometa nowej wiary. Wkrótce też zdołał zainteresować swym słowem wielu pośród klas niższych i niewolników.

Samodzielność i wędrówka


Los nie był dla niego wtedy zbyt łaskawy, bowiem umiera mu żona oraz darzony sympatią i szacunkiem wuj. Ma jednak już wówczas swych zagorzałych zwolenników. Budził jednak niechęć czasami głęboką wśród mieszkańców miejscowości gdzie mieszkał, dlatego i ze względu na to Mahomet zdecydował się przenieść i osiedlić w pobliskim mieście Jatrib, które później otrzymało nazwę Medyna, ludność tam bowiem była zdecydowanie przychylniej nastawiona do głoszonych przez niego idei. Wydarzenie to nazywane jest ucieczką lub też emigracją. Moment przeniesienia się Mahometa i jego zwolenników z Mekki do Medyny nastąpił latem roku 622. Data ta jest niezwykła wśród muzułmanów, kojarzona z przełomem, ponieważ to w Medynie zorganizował Mahomet pierwszą gminę zwaną muzułmańską, która została zalążkiem państwa arabskiego. Jako prorok pragnął by to Mekka stała się główną stolicą islamu. W roku 630 z kolei Mahomet na czele swoich oddziałów dokonał podboju Mekki.

Pielgrzymka pożegnalna


Dziesiąty rok ery muzułmańskiej jest niezwykły i czczony. Wtedy to w 632 roku Mahomet odbył triumfalną pielgrzymkę do Mekki, która uchodzi przez wzgląd na dostojeństwo miejsca i czasu za „pielgrzymkę pożegnalną”. 8 czerwca roku 632, mianowicie w trzy miesiące po powrocie do Medyny, Mahomet zmarł.

Książka


„Klejnot Medyny” jest pozycją autorstwa Sherry Jones, dedykowaną zainteresowanym prozą, ale i poezją życia pod wpływem nauk Mahometa.