Marcin Luter urodził się w Eisleben w roku 1483. Zmarł w roku 1546, tamże. Był niemieckim reformatorem religijnym, teologiem i inicjatorem reformacji. Marcin Luter był też uważany za wybitnego humanistę, pisarza i filologa. W 1534 przełożył Biblię na język niemiecki. Był niestety również zagorzałym antysemitą, co później zostało wykorzystane przez nazistowskich ideologów, którzy tłumaczyli przyczyny holocaustu jego wystąpieniami. Trzeba też przypomnieć, że Luter nie potępiał, ale wręcz nakłaniał do zabijania czarownic. Odrzucenie antysemickich pism Lutra miało miejsce w roku 1984 – dokonała tego Światowa Federacja Luterańska.

Wybory podyktowane ideałami


Przyszedł na świat w rodzinie uważanej za dość bogatą. W domu rodzinnym panowała atmosfera religijności dogmatyczno – obrzędowej, rytualnej i powierzchownej religijności, przeciwko której Luter później wystąpił i potępiał. Na rok 1501 datuje się rozpoczęcie przez niego studiów na Uniwersytecie w Erfurcie, gdzie swoją szczególną uwagę poświęcił naukom wyzwolonym, w szczególności również prawu. Na rok natomiast 1505 przypadło jego mocne postanowienie by wstąpić do zakonu augustianów eremitów, co też uczynił ze względu na panującą tam najsurowszą regułę. Następnie święcenia kapłańskie przyjął w roku 1507, by rok później zostać przeniesionym do klasztoru w Wittenberdze.

Otwarta krytyka Kościoła


W roku 1516 miał miejsce otwarty spór Lutra z Kościołem, podyktowany faktem, iż wówczas to papież Leon X ustanowił możliwość udzielania odpustów grzechów za pieniądze. W 1517 Luter przedstawił 95 tez potępiających tą formę odpustów, dając tym samym początek reformacji. Nie był to jednak jedyny aspekt, przeciwko któremu występował, bowiem Luter sprzeciwiał się też papieskiej supremacji i nauce kościelnej, która nie odnajdywała odzwierciedlenia w Ewangelii. Wreszcie w roku 1520 w Wittenberdze ostentacyjnie i symbolicznie spalił bullę papieską, co poskutkowało jego ekskomuniką. Należy jednak zaznaczyć, że mimo że Luter był w ten sposób prekursorem reformacji, to nie stworzył on spójnej teologii. Uważa się, że to błędnie interpretowane nauki Lutra miały bezpośredni wpływ na wybuch w Niemczech wojny chłopskiej w roku 1525.

Do kontrowersyjnych należał związek Lutra z byłą zakonnicą Katarzyną von Bora, z którą miał kilkanaścioro dzieci. Brał też na wychowanie dzieci znajomych. Jego wspomnienie obchodzone jest w rocznicę śmierci, 18 lutego, zmarł bowiem 18 lutego 1546. Dla wyznań zreformowanych Luter był, jest i pewnie pozostanie prawdziwym ojcem wiary. Jakkolwiek kojarzony przez dogmatyków katolickich z anarchią i rozłamem, to trzeba zwrócić uwagę na czas, w którym ogłosił swoich 95 tez, podkreślając faktyczną niemożność wykupienia łaski bożej w sposób materialny.

Książka godna polecenia


„Luter. Ciemna strona rewolucji” jest pozycją literacką Pawła Lisickiego, która rozwija wspomniane zagadnienia oraz przybliża wizerunek Lutra.