Maryja, Matka Boska, Maria z Nazaretu – ojcem Marii był Joachim a matką Anna, siostra Elżbiety, ta z kolei matką Jana Chrzciciela. Według źródeł, małżonkowie Joachim i Anna wyglądali potomka z utęsknieniem. Źródła mówią o przysiędze, jaką złożyli Panu, mianowicie obiecali oddać dziecko jemu na służbę, byle by tylko się pojawiło. Dużo się o to modlili, aż pewnego dnia Annie ukazał się wysłannik Pana, który oznajmił, że nie tylko pojawi się to dziecko, ale będzie wielbione przez niezliczone rzesze wiernych. Wkrótce urodziła się córka, bo równo w dziewięć miesięcy po objawieniu. Była nią właśnie Maria. Na wychowanie kapłanom i niewiastom usługującym w świątyni dziecko zostało oddane przez rodziców już w wieku trzech lat.

Maria szybko dorastała i rozumiała świat. W ten sposób rozporządzenie najwyższego kapłana, które nakazywało jej powrót do rodziny i za mąż pójście, odrzuciła. Było to zachowanie bez precedensu, więc kapłani zwrócili się o poradę do Najwyższego. Ten natomiast polecił zawezwać na pomoc wszystkich nieżonatych mężczyzn z rodu Dawida, aby każdy z nich złożył na specjalnym ołtarzu gałązkę, a to w celu poddania sprawy rozstrzygnięciu Ducha Świętego pod postacią gołębicy. Po złożeniu gałązek jednak gołębica nie wskazała wybranka Marii, a okazało się przy tym, że tylko Józef z Galilei nie złożył gałązki – więc złożył, a gołębica nagle przybyła pokazując wybranka Marii. Tymczasem sama zainteresowana odwiedziła wtedy Nazaret, nawiązując kontakt z Archaniołem Gabrielem.

Narodziny Jezusa miały miejsce w Betlejem. Rodzice musieli jednak szybko uchodzić stamtąd do Egiptu chroniąc się przed mordem dzieci zorganizowanym przez Heroda, który dowiedział się o przyjściu na świat mesjasza, nowego króla Żydów.

Niewiele mówią źródła na temat życia Marii podczas 33 letniego życia Jezusa, jest jednak jej sławetna rola matki cierpiącej na widok sromotnego losu syna. Maria jest obecna w czasie drogi krzyżowej, cierpi też pod krzyżem. Tam też w duchowym testamencie Jezusa przebija ustanowiona przez niego między nią a nim duchowa relacja macierzyńska, którą otworzył również dla wszystkich jego uczniów.

Ostatnie lata życia Maria spędziła razem z Janem w Efezie. Dowiadujemy się o tym w przekazie Jana Ewangelisty. Maria zamieszkała później według Ewangelisty w okolicy góry Syjon. Tam też odwiedził ją anioł. Otrzymała wiadomość z niebios, że odejdzie do nieba za trzy dni, co też się stało.

Na szczególną uwagę zasługuje poczucie misji, jakie obecne jest w Marii przez cały czas. Nie traci ona nadziei nawet w obliczu śmierci syna. Przekonana o jego boskości, dostąpiła głębin tajemnicy wiary, z którą nigdy się nie rozstawała.