Matka Teresa z Kalkuty (właśc. Agnes Gonxha Bojaxhiu) – przyszła na świat 26 sierpnia 1910 roku w Skopje, w ówczesnej Jugosławii, dzisiejszej Macedonii. Zmarła 5 września 1997 w Kalkucie w Indiach. Była zakonnicą, założycielką zgromadzenia Misjonarek Miłości, laureatką Nagrody Templetona oraz Pokojowej Nagrody Nobla z roku 1979. Matka Teresa jest świętą Kościoła katolickiego. Laureatka przede wszystkim ludzkich serc.

Matka założycielka

Matka Teresa, czyli po pierwsze zakonnica, założycielka zgromadzenia Misjonarek Miłości, beatyfikowana przez Kościół Katolicki. Już w wieku dwunastu lat postanowiła zostać misjonarką, aby wstąpić do Instytutu Błogosławionej Dziewicy Maryi w wieku lat osiemnastu. Śluby zakonne złożyła 24 maja 1931 roku, przyjmując imię Teresa. W drugiej połowie lat 40 założyła Kongregację Misjonarek Miłości, która w 1956 roku uzyskała status zakonu. Założeniem zakonu było niesienie pomocy przede wszystkim nieuleczalnie chorym, ale i inwalidom, w tym  niewidomym, trędowatym, czy w ogóle niepełnosprawnym. Nie tylko w samych Indiach, bowiem i w wielu innych krajach dzięki inicjatywie Matki Teresy powstało około 50 domów, których zadaniem było na przykład niesienie pomocy opuszczonym dzieciom. Zakon poszedł też z duchem czasów, a ze względu chociażby na powstanie w 1985 roku w USA pierwszego w historii świata ośrodek dla chorych na AIDS.

Osiągnięcia globalne

Matka Teresa prowadziła hospicja dla umierających, ubogich, chorych i sierot przez ponad 45 lat. Już lata siedemdziesiąte oznaczały dla niej popularność w świecie, była znana jako obrończyni biednych i bezbronnych. Doczekała się za sprawą swej działalności licznych ekranizacji biograficznych oraz książek. W 1979 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, a rok później najwyższe indyjskie odznaczenie państwowe – order Bharat Ratna – w nagrodę za całokształt pracy humanitarnej. Działalność Misjonarek Miłości systematycznie rozwijała się, w ten sposób w roku jej śmierci w 1997 obsługiwały aż 610 misji w 123 krajach (do placówek należały hospicja m.in. dla zarażonych trądem i gruźlicą, domy dla zakażonych wirusem HIV oraz cierpiących na AIDS, w tym również jadłodajnie, programy wspierające dzieci i rodziny, domy dziecka i szkoły).

Trud życia pod prąd

Ostrze krytyki dotyczącej działalności Matki Teresy wymierzone jest w działalność ewangelizującą, bowiem krytycy zarzucają, że głównym aspektem pracy zgromadzenia Misjonarek Miłości było nawracanie na katolicyzm. W tym też mieszczą się oskarżenia o udzielanie sakramentu chrztu umierającym wbrew ich woli lub woli ich rodziców. Stanowczy sprzeciw Matki Teresy wobec antykoncepcji, aborcji czy eutanazji, został w ostrzu tej krytyki także umieszczony. Rzekomy kult cierpienia stanowił temat nawet bardziej zorganizowanych działań, które weryfikowały uważnie udzielane w placówkach Teresy standardy opieki medycznej, jakoby były one odległe od norm cywilizowanych. Trzeba przy tym zaznaczyć, że zakon pracował i wciąż funkcjonuje niejednokrotnie w bardzo trudnych warunkach, w których brakuje środków pierwszej potrzeby, jak na przykład tych przeciwbólowych.

Książka

„Matka Teresa. Wszystko zaczęło się w mojej ziemi” jest pozycją autorstwa Cristiany Siccardi, która pokazuje kim właściwie była zmarła w roku 1997 Matka Teresa.

Źródła

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Teresa_z_Kalkuty
  • http://natemat.pl/189143,druga-twarz-matki-teresy-z-kalkuty-za-co-krytykowana-jest-nowa-swieta
  • https://biografia24.pl/matka-teresa/
Autor zdjęcia Matki Teresy z Kalkuty: Manfredo Ferrari