Mieszko I

Mieszko I (ok. 935-992) – To on ochrzcił kraj oraz stworzył organizację terytorialną, wojskową, sieć nowych grodów obronnych, wprowadzając młode państwo polskie na arenę polityki międzynarodowej. Był pierwszym polskim władcą, który u potomnych zyskał miano wielkiego i godnego pamięci, pierwszym z Piastów, o którym wiemy dostatecznie dużo, by ocenić rezultaty jego panowania.

OD ŚLEPOTY DO CHRZTU

Nic znamy dokładnej daty urodze­nia Mieszka, prawdopodobnie przypa­da ona pomiędzy 930 a 940 r. Pierwszy polski kronikarz Gall Anonim nie pisze o nim zbyt wiele, ale wspomina, że jego przodkami byli Piast i jego syn Siemowit, po którym na tron wstąpił syn jego Lestek, który czynami rycerskimi dorównał ojcu w zacności i odwadze. Po śmier­ci Lestka nastąpił Siemomysł, jego syn. który pamięć przodków potroił zarów­no urodzeniem, jak godnością. Ten zaś Siemomysł spłodził wielkiego i sławnego Mieszka, który pierwszy nosił to imię, a przez siedem lat od urodzenia był ślepy. Według kronikarza w pierwszych latach życia Mieszko był niewidomy, co jest aluzją do tego, że był poganinem, jednak gdy dobiegała siódma rocznica jego uro­dzin, ojciec zwoławszy wedle zwyczaju zebranie komesów i innych swoich książąt urządził obfitą i uroczystą ucztę […]. A kiedy inni radowali się i wedle zwyczaju klaskali w dłonie, radość dosięgła szczytu na wiadomość, że ślepy chłopiec odzyskał wzrok […]. Wówczas książę Siemomysł pilnie wypytywał starszych i roztropniejszych z obecnych, czy ślepota i przewidzenie chłopca nie oznacza jakiegoś cudownego znaku. Oni zaś tłumaczyli, że ślepota oznaczała, iż Pol­ska przedtem była jakby ślepa, lecz odtąd – przepowiadali – ma być przez Mieszka oświeconą i wywyższoną ponad sąsiednie narody. Władzę w kraju objął Mieszko ok. 960 r a trzy lata później w kronikach zachodnich po raz pierwszy pojawiła się nazwa Polski i wymienione zostało imię jej księcia, Mieszka. Na zachodzie toczył on ze słowiańskimi Wieletami walki, w któ­rych wedle niektórych źródeł, zginął jego nieznany z imienia brat, uważany nawet za przyjaciela cesarza.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *