Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik (1473-1543) – Wybitny polski astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, prawnik. Twórca teorii heliocentiycznej. Urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Był najmłodszym dzieckiem Barbary i Mikołaja Koperników. Miał jeszcze troje rodzeństwa: siostry – Barbarę i Katarzynę oraz brata Andrzeja. Ojciec astronoma był krakowskim kupcem, matka – torunianka była córką ławnika staromiejskiego.

Gdy Mikołaj miał 10 lat, zmarł mu ojciec. Opiekę nad całą rodziną objął zamożny wuj Łukasz Watzenrod, kanonik kapituły we Włocławku, późniejszy biskup warmiński.

W 1491 roku 18 letni Mikołaj wraz ze swym bratem rozpoczął studia na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Z tego okresu pozostał zapis w wykazie przyjętych na studia: „Mikołaj, syn Mikołaja z Torunia uiścił całość kwoty wpisowej”. Czas pobytu Mikołaja Kopernika w Krakowie zbiega się z ogromnym rozkwitem tamtejszej uczelni, która już wtedy słynęła jako ośrodek studiów astronomicznych i myśli humanistycznej. Mikołaj kształcił się nie tylko w dziedzinie nauk astronomicznych, uczęszczał m.in. na wykłady z gramatyki, retoryki, poetyki. Tu też spotykał wybitnych uczonych. Jednym z nich był astronom i badacz myśli Arystotelesa -Wojciech z Brudzewa. Niektóre źródła podają, że to już w czasie studiów w Krakowie, w umyśle Kopernika zrodziła się koncepcja odmienna od obowiązującej wówczas budowy wszechświata.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *