Mikołaj Rej (1505 – 1569) był polskim poetą i prozaikiem doby renesansu, teologiem ewangelickim, publicystą oraz tłumaczem. Był posłem na Sejm. Zwany „ojcem literatury polskiej”, a przede wszystkim wybitnym humanistą.

Biografia i życiorys

Twórczość

Mikołaj Rej nie przez przypadek nazywany jest „ojcem piśmiennictwa polskiego”. Był na dobrą sprawę pierwszym polskim poetą w historii literatury piszącym po polsku. Napisał słynne zdanie „…Polacy nie gęsi, iż swój język mają!”. Sam posługiwał się językiem polskim bogatym, przesyconym przysłowiami. To odróżniało go, na przykład od Jana Kochanowskiego, który stawiał niekiedy na łacinę. Rej porusza bieżące sprawy kraju, jednocześnie potrzebę naprawiania tego co wadliwe. W sposób przystępny uwypukla współczesny mu stan rzeczy. Jest postacią renesansową, więc dąży w twórczości do harmonii. Krytyka idzie w parze z humorem i groteską, co znacząco poprawia odbiór. Refleksje Reja są z jednej strony pouczające i moralizatorskie, z drugiej jest w nich rezerwa i miejsce na własne konkluzje czytelników.

Biografia ”człowieka poczciwego”

Przyszedł na świat w Żurawnie. Uczył się w Skalmierzu i Krakowie. Mimo, że nie zdobył wyższego wykształcenia, był w tym zakresie samodzielny. Studiował na własną rękę piśmiennictwo, zdobywając obszerny zakres wiedzy. Był to czas reformacji i Rej zdecydował się przejść na luteranizm, następnie kalwinizm, poddając kler katolicki i katolicyzm krytyce.
Ustatkował się wchodząc w związek małżeński. Osiadł w majątku rodzinnym. Był wtedy posłem. Według źródeł był dobrym, odpowiedzialnym gospodarzem i w taki sam sposób podchodził do pisania. Wydając za życia swe utwory obudził w odbiorcach ciekawość, a z czasem ogromne zainteresowanie.

Polityka

Przekonania polityczne Reja sympatyzowały ze szlachecką demokracją i mieszczącą się w tym programie egzekucją dóbr, jednocześnie z antypatią do kleru. Wystarczy zajrzeć do utworu Reja pt. „Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem”, aby dowiedzieć się na temat jego poglądów społeczno – politycznych. Motywem wiodącym są w utworze trzy stany reprezentowane przez trzy postacie wymienione w tytule. Wyróżnił zatem jak widać kategorie społeczne: szlachtę, chłopów i duchowieństwo. Konwersacja postaci przybliża bieżące problemy polityczne. Autor pokusił się o krytykę rzeczową, dotyczącą przedkładania nad interes społeczny własnych interesów każdego ze stanów. Zadziwia przy tym dobry kolokwializm Reja, bliski poziomowi intelektualnemu ówczesnych odbiorców dzieła. Trzeba podkreślić, że w utworze występują przysłowia w zawrotnej liczbie aż siedemdziesięciu mądrości i porzekadeł.

Filozofia życia

Swoją działalność pisarską Mikołaj Rej ukoronował utworem „Zwierciadło”. Na szczególną uwagę zasługuje jego fragment pt. „Żywot człowieka poczciwego”. Zawarł w nim wymowę parenetyczną, mianowicie przedstawił wzorcowy model postaw i postępowania. Odpowiada tam na pytanie, kim właściwie jest człowiek dobry, oraz czym jest prawdziwa cnota. Zaznaczają się kwestie ostateczne, także pytania o śmierć i właściwy stosunek do praw uniwersalnych. Bohaterem jest tak zwany ”everyman”, czyli ”człowiek każdy”, któremu przyświeca dążenie do ideału życia w czterech porach, jakie odzwierciedla natura w swoim podziale na pory roku. Rozpięte w ten sposób życie, między narodzinami a śmiercią, ukazuje w kontekście potrzeby akceptowania przemijalności wszystkiego. Słowo ”poczciwie” to w utworze zarówno zgoda, jak i godność człowieka poddanego prawom natury. Rej był również dramatopisarzem, co widać w utworze „Żywot Józefa”. Na uwagę zasługuje zbiór wierszy „Zwierzyniec” oraz zbiór kazań „Postylla”.

Ciekawostki

 • Wyznawał przekonanie, iż dusze dzielą się na dwie kategorie: przeznaczone do zbawienia, lub wieczne potępienie. Przy czym człowiek rodzi się już przeznaczony i niezwykle trudno jest zmienić kategorię przy pomocy wolnej woli.
 • Wyznawał przekonanie, że „miłość pieniądza jest korzeniem wszelkiego zła”.
 • 15 zł oznaczało w jego czasach poważną sumę pieniędzy, był to na przykład półroczny czynsz.
 • Upowszechniał pogląd mówiący o tym, że obowiązki obywatelskie takie jak udział w wyborach są priorytetem dobrego człowieka.
 • Nazywany był przez jego krytyków „szatanem rozwiązanym”, „smokiem z Okszy”, „Sardanapalem Nagłowskim”.
 • Miejsce śmierci Mikołaja Reja dotychczas pozostaje nieznane.

Cytaty

 • „Bo nas sam Pan uczył temu: chcesz – li sam brać, daj drugiemu”.
 • „Gniew zamyka w sobie wszystkie grzechy śmiertelne”.
 • „Kogo szczęście wyniesie, niech się upaść boi”.

Książka godna polecenia

„Wybór pism” Mikołaja Reja pozwala zapoznać się z filozofią życia wiekopomnego pisarza.

Źródła:

 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Rej
 • „300 postaci które zmieniły historię Polski i świata”. Videograf II, Chorzów 2008
 • „Literatura Polska”. PWN, Warszawa 1985