Mojżesz, lider izraelitów, jest postacią biblijną. Zasłynął z tego, że dołożył wszelkich starań, by uwolnić Żydów z niewoli egipskiej. Według Biblii żył prawdopodobnie w XIII wieku p.n.e., natomiast długość jego życia szacowana jest na 120 lat. Był bratem Aarona i Miriam, synem Amrama i Jokebed. Człowiekiem uważanym za proroka, osobą, która miała bezpośredni kontakt z Bogiem, i która odebrała bezpośrednie nauki, z których najważniejsze zawarte zostały w dziesięciu przykazaniach, czyli uniwersalnych zasadach właściwego życia zarówno dla Izraelitów, jak i chrześcijan.

Cudowne ocalenie


Imię Mojżesz w hebrajskim oznacza „ocalony”, bowiem z jego osobą związana jest historia cudownego ocalenia. Otóż przed jego przyjściem na świat, faraon, chcąc zmniejszyć populację żydów, rozkazał wymordować nowo narodzonych chłopców żydowskich. Tymczasem matka Mojżesza uratowała mu życie wkładając do małego uplecionego wcześniej koszyka i puściła z nurtem rzeki Nil. Następnie w gęstwinach rzecznych chaszczy dojrzała koszt z dzieckiem córka faraona, dzięki czemu został przez nią wzięty na dwór faraona, gdzie mieszkał i wychowywał się jako Egipcjan, z myślą o zajęciu tronu po śmierci faraona, który nie miał męskiego potomka. W Biblii mowa jest też o nadzwyczajnej urodzie Mojżesza, czym urzekał.

Ucieczka z Egiptu i pierwszy kontakt z Bogiem


Mowa w Biblii również o jego dojrzewaniu, oraz o wojnie z ludami Etiopii, które Egipt pod jego wodzą zwyciężył. Jednak w młodym wieku miał miejsce jeszcze jeden nieszczęśliwy incydent, w którym Mojżesz zabił Hebrajczyka znęcającego się nad pewnym człowiekiem. Zabójstwo wyszło na jaw, dlatego musiał uciekać z Egiptu. Ukrył się wówczas w kraju Madian, gdzie został pasterzem jednego z plemion, które obdarzyło go zaufaniem dając żonę, z która miał dwóch synów. Wówczas to miała miejsce też słynna historia z gorejącym krzakiem, bowiem szukając jednej owieczki, Mojżeszowi ukazał się Bóg. Bogiem tym okazał się Jahwe, czyli „Jestem, który jestem”. Mojżesz wtedy dowiedział się, że jest ziemia Kanaan, która ma zostać nową ojczyzną Żydów, w związku z czym nakazał Mojżeszowi wyprowadzić lud izraelski z Egiptu i właśnie do tej ziemi poprowadzić.

Wyprowadzenie Izraelitów z niewoli egipskiej


W związku z tym udał się Mojżesz do Egiptu przekonywać faraona o potrzebie wypuszczenia z niewoli Izraelitów. Lecz faraon nie dał wiary w objawienie jakiego dostąpił Mojżesz, więc odmówił zgody na wyjście ludu. Bóg wtedy za pośrednictwem Mojżesza zesłał na Egipcjan dziesięć plag. Plagi te opisywane są w Biblii jako bezmiar nieszczęść, z których ostatnia była najbardziej dotkliwa i spowodowała śmierć wszystkich pierworodnych synów Egipcjan, w tym również syna faraona. Biblia podaje, że dopiero wtedy faraon zezwolił na tymczasowe opuszczenie Egiptu przez Izraelitów, mówi też o trudnej drodze jaką obrał Mojżesz, mianowicie kierując się na górę Synaj, gdzie miał złożyć ofiarę. Jednak tymczasem na wieść, że Izraelici uciekają, faraon rozkazał ich dogonić i ponownie obrócić w niewolników. Ma wówczas miejsce słynna scena z rozstąpieniem się wód morza, Bóg bowiem wtedy dokonał cudu: przed wędrującymi Izraelitami wody rozstąpiły się. Natomiast Egipcjanie ruszyli za Izraelitami tą samą drogą, ale cud sprawił również, że wody te zalały Egipcjan.

Wędrówka przez pustynię


Następnie ma miejsce wędrówka Izraelitów przez pustynię oraz prośba Mojżesza do Boga, o pokarm dla głodującego plemienia. Bóg słucha wówczas próśb Mojżesza i daruje Żydom mannę. Dalsza droga przez pustynię okazuje się więc możliwa. Żydzi docierają w końcu do góry Synaj, gdzie ma miejsce słynne przymierze, w efekcie czego Bóg daruje Mojżeszowi tablice z dziesięcioma przykazaniami. Pobyt Mojżesza trwał jednak na górze Synaj tak długo, że plemię zdążyło odlać z kosztowności złotego cielca i oddać mu hołd starym zwyczajem. Na wieść o tym, że Izraelici odlali sobie złotego cielca jako przedstawienie Boga. Mojżesz na to popadł w furię i rozbił darowane mu tablice. Po modlitwie za grzechy lud ponownie udał się na górę Synaj i otrzymał drugie tablice.

Czterdziestoletnia tułaczka


Wtedy Bóg wyprowadził izraelitów na pustynie, skazując ich za grzechy na czterdziestoletnią wędrówkę, mówiąc, że dopiero ich dzieci wejdą do Ziemi Obiecanej. Źródła mówią też, że podczas wędrówki Mojżesz zajmował się działalnością literacką, spisując pięcioksiąg, zwany później mojżeszowym. Nie dane mu było jednak wejść do Ziemi Obiecanej. Przeczuwając natomiast swój bliski koniec, Mojżesz namaścił na swego następce Jozuego, a sam podczas rozmowy z nim w wąwozie, znika za sprawą chmury, która zstąpiła na niego.

Książka godna polecenia


„Mojżesz” Martina Bubera jest pozycją, która przybliża postać proroka.