Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte – Był dzieckiem rewolucji francuskiej, ale też właśnie on poskromił wrzenie społeczne i przekształcił je w zdobycze. Napoleon I Bonaparte (1769-1821), Cesarz Francuzów. Nazwano go „robespierre na koniu”. Olbrzymie imperium rozpadło się rychło po upadku cesarza – żołnierskie szczęście opuściło go już w czasie wyprawy na Rosję. Wiele jego postanowień i reform dotyczących ustroju państwa i prawa, oddziałuje po dziś dzień.

Na końcu Avenue des Champs-Elysées w Paryżu wznosi się potężny Łuk Tryumfalny, którego budowę cesarz zlecił w 1806 r. dla upamiętnienia swoich zwy­cięstw i na cześć swoich żołnierzy. We­wnątrz łuku na ścianach wyryto nazwy 172 miejscowości, gdzie rozegrały się bi­twy oraz nazwiska 600 generałów, wśród nich także Polaków.

Gdy w 1840 r. przewieziono zwłoki Na­poleona z wyspy św. Heleny do Paryża, trumna wjechała do miasta przez bramę Łuku Tryumfalnego. Ostateczne miejsce spoczynku cesarz znalazł pod piękną ba­rokową kopułą tumu Inwalidów, w wi­docznej z kościoła, wspaniale urządzonej krypcie. Dziś jeszcze kościół Inwalidów należy do najliczniej odwiedzanych zabyt­ków Paryża jako miejsce pamięci o jednej z najbardziej skomplikowanych i niezwyk­łych postaci w dziejach świata.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *