Roman Dmowski

Roman Dmowski

Roman Dmowski - urodził się 9.07.1864 roku na Kamionku, który wtedy był warszawskim przedmieściem. Warszawa jego młodości, w niewiele lat po powstaniu styczniowym, była pełna żandarmów i stójkowych. Najpierw szkoła elementarna na Pradze, miał tam nienajlepsze wyniki w nauce. Potem gimnazjum nr III i praca w tajnym kółku samokształceniowym. I…
Barok

Barok

Pokój - szczęśliwość, ale bojowanie byt nasz podniebny. On srogi ciemności hetman i świata łakome marności O nasze pilno czynią zepsowanie. To fragment Sonetu IV Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, tak zwanego literackiego prekursora baroku, fragment najlepiej oddający klimat końcówki XVI wieku i wprowadza nas w kolejną epokę. Barok bowiem jest epoką…
Cud nad Wisłą, czyli Bitwa Warszawska 1920 roku

Cud nad Wisłą, czyli Bitwa Warszawska 1920 roku

Odzyskaniu przez Polskę suwerenności w listopadzie 1918 roku towarzyszyły nadzieje na budowę państwa suwerennego, silnego, zasobnego. Niestety już od pierwszych dni pojawiały się liczne zagrożenia. Walczył atakowany przez Ukraińców Lwów, walczyła Wielkopolska i Śląsk Cieszyński. Szczególnie skomplikowana sytuacja ukształtowała się na wschodzie, gdzie tereny opuszczane przez wojska niemieckie zajmowały nasze…