Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Latest posts

Napoleon Bonaparte
Przywódcy

Napoleon Bonaparte 

Napoleon Bonaparte (1769 – 1821) był francuskim wojskowym, który zostając następnie Pierwszym Konsulem Republiki Francuskiej mógł mianować się cesarzem Francuzów, jednocząc przejściowo Europę kontynentalną pod swoimi rządami. Był również m.in….

Abraham Lincoln
Politycy, Przywódcy

Abraham Lincoln 

Abraham Lincoln (1809 – 1865), prezydent Stanów Zjednoczonych, republikanin. Uważany po dziś dzień za bohatera narodowego. Wybitny polityk i piewca wolności, człowiek o wybitnej inteligencji i charyzmie, mąż stanu, stawiany…

Nelson Mandela
Politycy, Przywódcy

Nelson Mandela 

Nelson Mandela (1918 – 2013) był politykiem południowoafrykańskim, prezydentem RPA w latach 1994 – 1999, mężem stanu, działaczem na rzecz praw człowieka, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. O jego znaczeniu świadczył…

Czesław Miłosz
Pisarze

Czesław Miłosz 

Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach, zmarł 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie. Był człowiekiem zaangażowanym na wielu płaszczyznach twórczości literackiej, jako poeta, prozaik, będąc równocześnie…

Mieszko I
Władcy Polski

Mieszko I 

Mieszko I (922/945 – 992) to historycznie pierwszy władca polan, uważany tym samym za pierwszego władcę Polski. Był księciem Polski z dynastii Piastów, rządzącym od roku ok. 960. Był sprawnym…

Stanisław Lem
Pisarze

Stanisław Lem 

Stanisław Lem (1921 – 2006), czyli wybitny pisarz, futurolog i filozof. W centrum swojej twórczości stawiał pytania m.in. na temat miejsca człowieka we Wszechświecie, jak również o kierunki rozwoju cywilizacyjnego…

Lenin
Przywódcy

Lenin 

Władimir Iljicz Uljanow (1870 – 1924), znany jako Lenin, przyszedł na świat w Symbirsku. Teoretyk i ideolog komunizmu, autor tak zwanego leninizmu. Zasady marksizmu przewartościował do postaci tak zwanego bolszewizmu….

Wojciech Jaruzelski
Politycy

Wojciech Jaruzelski 

Wojciech Jaruzelski (1923 – 2014). Dowódca wojskowy i polityk, działacz rozmaitych struktur PRL, począwszy od porucznika i podpułkownika LWP, poprzez generała armii i ministra obrony narodowej, skończywszy na premierze i…