Powstanie listopadowe

Sygnał do powstania wypłynął 23 listopada 1930 roku. Wówczas to do sprzysiężenia Podchorążych, zawiązanego w roku 1828 roku przeciwko polityce rosyjskiego księcia Konstantego, dotarła informacja o dekonspiracji sprzysiężenia i o groźbie aresztowań. Czarę goryczy przelały już w roku 1827 aresztowania członków Towarzystwa Patriotycznego. Były to lata, w których nikt nie mógł mieć już złudzeń co do prawdziwych intencji cara Mikołaja I, ponieważ wcześniej jeszcze łudzono się, że Rosja wypełni zobowiązanie zawarte w akcie końcowym kongresu wiedeńskiego.

29 listopada 1830 roku rozpoczęło się powstanie. Zapoczątkował je Piotr Wysocki w mowie wygłoszonej w Szkole Podchorążych Piechoty w Łazienkach. Następnie  przeprowadzono atak na Belweder celem aresztowania Wielkiego Księcia Konstantego, równocześnie poprowadzono atak na koszary wojsk rosyjskich. Legenda głosi, że Wielkiemu Księciu udało się zbiec dzięki damskim ciuszkom, jakie wdział by uchronić się przed rozpoznaniem go przez powstańców i aresztowaniem. Wówczas powstańcom udało się opanować Arsenał, nazajutrz Warszawę przy pomocy uzbrojonych mieszkańców.

Pod przewodnictwem  Maurycego Mochnackiego, powołano następnie Towarzystwo Patriotyczne domagające się akcji zbrojnej przeciwko wojskom rosyjskim stacjonującym w Królestwie. W tym celu rozwiązano kongresową Radę Administracyjną wyłaniając Rząd Tymczasowy, a gen. Józef Chłopicki został wodzem naczelnym. Jako dyktator powstania Chłopicki zmierzał do pertraktacji z carem, wciąż wierząc, mimo jawnych faktów, że możliwe jest jeszcze respektowanie przez władze rosyjskie konstytucji z 1815 roku, łącznie z odzyskaniem ziem zabranych i wycofaniem z Królestwa wojsk rosyjskich. W odpowiedi 13 grudnia władze rosyjskie wprowadziły stan wojenny w prowincjach zabranych oraz wyprowadziły wojska do stłumienia powstania. To poprowadziło do dalszej radykalizacji nastrojów w Królestwie. Dwa dni później Sejm ogłosił powstanie narodowe przeciwko Rosji.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *