Stanisław Moniuszko jako wybitny polski nauczyciel, organista i kompozytor, tworzył muzykę nacechowaną narodowo, która posiada wplecione w swe kompozycje elementy o charakterze ludowym. Do najsłynniejszych dzieł Moniuszki nalezą opery takie jak choćby „Halka” i „Straszny dwór”. Już za życia Moniuszko był sławą, ze szczególnym uwzględnieniem rzecz jasna krajów słowiańskich. Moniuszko to osobowość artystyczna, która na zawsze zmieniła kształt polskiej opery. Moniuszko jest autorem 20 oper i operetek, na przykład „Ideał”, „Nocleg w Apeninach”, „Loteria”, „Jawnuta”, „Nowy Don Quixote”, „Żółta szlafmyca”, „Woda cudowna ” i wiele innych.

Droga do świetności


Przyszedł na świat 5 maja 1819 roku na terenach należących dziś do Białorusi, w majątku Ubiel, niedaleko Mińska, w rodzinie szlacheckiej. Czesław Moniuszko, ojciec Stanisława, herbu Krzywda, był ziemianinem, zasłużonym w armii napoleońskiej w stopniu kapitana, matka natomiast, Elżbieta Madżarska, była z pochodzenia węgierką.

Młody Moniuszko już we wczesnym dzieciństwie przejawiał zdolności muzyczne, stąd też obrał taki a nie inny kierunek kształcenia. Pierwszym jego nauczycielem była uzdolniona w kierunku muzycznym matka, ucząca również muzyki jego kuzynostwo. Pierwszym natomiast profesjonalnym nauczycielem Moniuszki był August Freyer. Moniuszko pobierał nauki wpierw u Pijarów oraz w mińskim gimnazjum. Następnie pobierał nauki w Wilnie, skąd udał się prosto do Wiednia, gdzie mógł bliżej przyjrzeć się i zapoznać z najnowszymi trendami muzyki operowej, również od strony stricte organizacyjnej. Mógł także dorabiać jako korepetytor. Emigracja ta trwała trzy lata, po których to wrócił do Wilna zostając organistą w kościele, był także nauczycielem muzyki.

Życie rodzinne, podróże i koniunktura


Przełom w życiu Moniuszki miał miejsce w roku 1840, w związku z osobą Aleksandry Mullerówny. Wtedy to też ożenił się. Dało to Moniuszce stabilność finansową, a to z tej przyczyny, że kobieta była majętna. Mieli razem dziesięcioro dzieci. Wówczas to również Moniuszko mógł założyć chór amatorski oraz Towarzystwo im. Św. Cecylii, które miało na celu poprawę kondycji muzyki sakralnej.

Rok 1858 przyniósł Moniuszce europejskie podróże. Zapoznał się wówczas z kondycją oper światowych oraz muzyką Gounoda, Aubera czy Rossiniego. Nawiązał też ścisłe związki koleżeńskie z Lisztem. Po powrocie do kraju zamieszkał w Warszawie. Został kapelmistrzem opery, a następnie odnalazł zatrudnienie w Instytucie Muzycznym. W tarapaty finansowe miał popaść już wkrótce, bowiem wybuch powstania styczniowego wpłynął na ścisłą cenzurę, którą zostały objęte też opery i utwory przez niego wykonywane. Tym nie mniej sława jego ciągle wzrastała, by zostać kompozytorem ściśle słowiańskim, zasłużonym dla korzeni muzycznych tego kręgu kulturowego.

Zmarł nagle w Warszawie 4 czerwca 1872 roku w wieku zaledwie 53 lat. Pogrzeb przerodził się w pochód patriotyczny. Ciało Moniuszki złożono w Warszawie na cmentarzu powązkowskim.

Twórczość


Pośród polskich twórców, Moniuszko jest z pewnością najwybitniejszym artystą operowym. Najsłynniejszym jego utworem jest napisana w dwóch aktach w 1847 roku „Halka”. Premiera tego utworu odbyła się do libretta Włodzimierza Wolskiego 1 stycznia 1958 roku w warszawskiej operze. Grana następnie kolejno w Krakowie, Odessie, Pradze, Lwowie, Petersburgu, Poznaniu, Moskwie, Wiedniu, Kijowie czy Lublanie. Do oper Moniuszki należą takie jak „Flis” z roku 1858, czy „Hrabina”. Ale najsłynniejszy jest chyba „Straszny dwór” z roku 1865. W jego dorobku można by wymienić jeszcze wiele, jak na przykład „Verbum nobile”, „Patria”, „Beata” i wiele innych. W twórczości kościelnej wsławił się siedmioma mszami (m.in. „Msza żałobna”), czterema „Litaniami ostrobramskimi”, a także „Ojcze nasz”.

Książki warte uwagi


„Stanisław Moniuszko. Życie i twórczość” autorstwa Nadziei Druckiej, jest książką która wspaniale przybliża czytelnikom osobę mistrza.