Agata etymologicznie pochodzi od słowa „dobra”. Św. Agata, zwana Sycylijską, jest męczennicą chrześcijańską, świętą Kościoła katolickiego i prawosławnego. Jest czczona w chrześcijaństwie jako święta, a jej kult należy do najczęstszych. Źródła wypowiadają się na jej temat głównie w odniesieniu do jej cierpienia, jakie poniosła z rąk Rzymian. Niestety akta jej męczeństwa nie doczekały naszych czasów, stąd wzmianki na jej temat pochodzą dopiero z V wieku, podczas gdy Święta żyła w wieku III. Dla chrześcijan wyjątkowy w niektórych regionach jest dzień św. Agaty, kiedy to w celu roztoczenia nad regionem ochrony przed piorunami i pożarami, a trzodę chlewną przed zarazą, święci się wodę, sól i pieczywo. Pod opiekę Świętej udają się niejednokrotnie kobiety z dolegliwościami piersi albo kobiety karmiące. Szczególny kult ma do dziś miejsce na Sycylii, której to jest patronką.

Męka św. Agaty


Przyszła na świat w Katanii na Sycylii ok. 235 roku, w znamienitym rodzie rzymskim. Wraz z chrztem towarzyszyło jej silne postanowienie służby Chrystusowi, w związku z czym ślubowała dziewictwo. W źródłach mowa o niespotykanej urodzie Agaty, co było powodem, że zwrócił na nią uwagę namiestnik Sycylii imieniem Kwincjan, na czym nie poprzestał, bowiem zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła. W efekcie aresztował Agatę dokładając wszelkich starań, by pozbawić ją niewinności, w tym celu Agata została oddana pod opiekę kobiety rozpustnej, jaka była Afrodyssa, szefująca domowi rozpusty. Niczego jednak w ten sposób Kwincjan nie wskórał, w związku z czym została poddana stronniczemu sądowi, następnie torturom, w których usunięto jej piersi. W źródłach mowa o mającym wówczas miejsce trzęsieniu ziemi, co przerażony namiestnik zinterpretował jako kara za prześladowania Agaty. Zaprzestano w związku z tym tortur na Agacie. Tym nie mniej została rzucona na rozżarzone węgle, ponosząc śmierć 5 lutego 251 roku.

Sanktuaria Świętej


Szczególną czcią Święta cieszyła się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ku jej czci papież Symmachus wystawił w roku 514 okazałą bazylikę. Nie jest to jedyna budowla sakralna poświęcona jej czci, bowiem w roku 593 św. Grzegorz Wielki poświęcił jej kolejną świątynię. Natomiast w 731 roku papież Grzegorz II wystawił ku jej czci bazylikę św. Chryzogona na Zatybrzu. Ciało Agaty obecnie złożone jest w Katynii, w tamtejszej katedrze. Jej relikwią jest na przykład welon, któremu przypisuje się cudowne ocalenie Katynii podczas zmiennych kolei losu, niejednokrotnie plądrujących Katynie.

Książka godna polecenia


„Legenda o Świętej Agacie” Piotra Stefaniaka przybliża wizerunek Świętej.