Urodzony w roku 1591 Andrzej Bobola, przyszedł na świat ściślej rzecz ujmując 29 lub 30 listopada w miejscowości Strachocina, pod Sanokiem. Podjął nauki w szkole prowadzonej przez jezuitów. Po zakończeniu gimnazjum w Braniewie, mając ukończone dwadzieścia lat życia zdecydował się przenieść do Wilna, by wstąpić do tamtejszego nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. Natomiast według źródeł, śluby zakonne złożył pod koniec lipca 1613 roku. W Wilnie jednak pozostał. W latach 1613-1622 studiował tam dalej teologię, ale i filozofię, w Akademii Wileńskiej. Miał z uwagi na to dwuletnią przerwę, wymaganą by odbyć praktyki pedagogiczne w szkołach jezuickich, co miało miejsce najpierw w Braniewie, następnie w Pułtusku. Co do daty święceń Boboli nie ma wątpliwości – święcenia kapłańskie otrzymał 12 marca 1622 roku. Natomiast w kościele Świętego Kazimierza w Wilnie 2 czerwca roku 1630 złożył profesję czterech ślubów zakonnych.

Jako duszpasterz pracował między innymi w Łomży, Wilnie, Połocku, Bobrujsku i Warszawie, jako nauczyciel młodzieży w Nieświeżu, Braniewie i Pułtusku. Od 1652 roku apostołował wśród ubogiej ludności na obrzeżach ówczesnej Rzeczypospolitej oddając się całkiem pracy ewangelizacyjnej. W naszej Ojczyźnie trudne to były czasy, a św. Andrzej z olbrzymim zapałem głosił Ewangelię mimo to, bez względu na trudności. Jego niestrudzoną pracę przerywa nagle śmierć męczeńska w 1657 roku. Jak widać, po swojej śmierci nie został zapomniany na zawsze, bowiem dał o sobie przypomnieć. 16 kwietnia 1702 roku ukazał się w Pińsku, czyli 300 lat temu, gdzie ukazał się przełożonemu klasztoru oo. Jezuitów. W związku z tym wydobyto trumnę ze szczątkami Świętego. Okazało się wtedy, że jego relikwie zachowane są w niezwykły sposób, natomiast pozwoliły też bliżej poznać okrutne szczegóły męczeńskiej śmierci. Wraz z tym wydarzeniem i wkrótce potem rozpoczął się kult Męczennika. Jego tamtejsze relikwie zostały przedmiotem pielgrzymek zarówno katolickich, jak i prawosławnych, którzy w ten sposób mogli jednoczyć się we wspólnej modlitwie.

„Św. Andrzej Bobola” jest książką Stanisława Kani, która przybliża niezwykłą sylwetkę Świętego.

Autor zdjęcia Andrzeja Boboli: Aw58