Adam Bernard Hilary Chmielowski, czyli Św. brat Albert Chmielowski, urodził się 20 sierpnia 1845 roku w Igołomi koło Krakowa. Był najstarszym synem Wojciecha i Józefy.

Jako osiemnastolatek i student Szkoły Rolniczo-Leśnej w Puławach walczył w powstaniu styczniowym. Został ranny w przegranej bitwie pod Miechowem. Konsekwencje były sromotne, bowiem w wyniku odniesionej rany odjęto mu nogę. Z niewoli się wydostał, by następnie wyjechać do Francji.

Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, podjął studia na wydziale malarskim w Paryżu. Był rok 1864. Natomiast w związku z amnestią roku 1865 mógł przyjechać do Warszawy, gdzie poniekąd kontynuował studia malarskie. Podobnie jak w przypadku Warszawy i studiów, było później z jego przyjazdem do Gandawy i w Monachium, gdzie studiował na Akademii Sztuk Pięknych.

W Monachium był do 1874 roku, ponieważ znowu zdecydował się na powrót do kraju, jednak tym razem jego malarstwo zdawało się być już określone, bowiem coraz częściej pojawiała się tematyka religijna, a obok niej realizm. Malarstwo Chmielowskiego cechował swoista prostota i oszczędność, dominował klimat nastrojowości i naturalności. Jego słynny obraz „Ecce Homo” powstał dopiero w latach 80-tych.

Wstąpił do zakonu jezuitów, jednak nie na długo. Po pół roku opuścił nowicjat. Wiązało się to z wyjazdem na Podole, gdzie przebywał jego brat Stanisław. Tam spotkał tercjarzy św. Franciszka i przystąpił do nich. Rozpoczął wówczas pracę apostolską wśród miejscowej ludności wiejskiej. Głód dobroczynności narastał w nim sprawiając coraz większe spełnianie się. W 1884 r. przyjechał do Krakowa, gdzie naczelnym celem została służba opuszczonym i bezdomnym.

W końcu jednak stało się – w roku 1887 za zgodą Albina kard. Dunajewskiego Chmielowski przywdział habit, by następnie rok później złożyć śluby zakonne. Przyjmuje wówczas imię Albert i daje początek nowej zakonnej rodzinie. W 1888 założył zgromadzenie Braci Albertynów a trzy lata później Sióstr Albertynek, gdzie regułą została ta według św. Franciszka z Asyżu.

Bezdomni i biedni zostali podmiotem działań Brata Alberta. Zajmował się nimi i pomagał jak umiał. Ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych poddawał zabiegom adaptacyjnym transformując je w przytuliska. Głównym źródłem dochodów były kwesty, również uliczne. Coraz mniej było malowania, a coraz więcej posługi ludziom ubogim. W Służbie na rzecz bezdomnych i nędzarzy dostrzegał formę kultu, którą łączył z Męką Pańską.

Sieroty, inwalidzi, ludzie starzy i schorowani, w tym nieuleczalnie chorzy. Wszystkim jak mógł tylko, to pomagał. Tymczasem jego własne zdrowie nie było ze stali, raczej przeciwnie. On również cierpiał. Schorowany brat Albert, „brat opuchlaków” jak go nazywano, zmarł 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. Pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi, zarówno w działalności niepodległościowej, jak i na polu pracy społecznej, w roku 1938 przyznał mu prezydent Polski Ignacy Mościcki. W 1983 roku został beatyfikowany, a w 1989 roku kanonizowany. Jego relikwie można odnaleźć w Sanktuarium Świętego Brata Alberta Ecce Homo w Krakowie.