Św. Franciszek z Asyżu – Nazywał się Jan Bernardone i urodził się w 1182 roku w Asyżu, miejscowości w środkowych Włoszech. Jego rodzina należała do bogatych, lokalny kwiat kupiectwa. Młody Jan snuł wielkie plany z karierą rycerską, pędząc przy tym życie pełne uciech. Doceniał także dobrą sztukę. Zwykle dobrze ubrany, reprezentował wszystko co związane z ambicjami szlacheckimi. Niestety zdecydował się wówczas także wziąć udział w wojnie Asyżu z Perugią, wskutek czego został pojmany i osadzony w lochu, zwolniony po roku, jednak popadł w długą chorobę. Lecz mimo to wziął następnie udział w wojnie Fryderyka II z papiestwem. Wówczas miał pomny sen, w którym Bóg napomniał go do życia w ubóstwie i modlitwie. Niezwłocznie więc zrzucił zbroje i ostrogi, nakładając ubranie żebracze. Głos jednak nie ustawał, gdy pewnego razu nakazał mu odbudować kościół św. Damiana. Tak też rozpoczął odbudowę kościoła inwestując część funduszy pozyskanych w domu rodzinnym, przy czym uczynił to wbrew woli ojca, za co został wydziedziczony. Wówczas powziął ambitny plan odbudowywania innych zniszczonych wiekiem kościołów. Zapragnął żyć według Ewangelii, zaczął więc głosić nawrócenie, a przyjmować pokutę. Posiadając wciąż dawną charyzmę zdobył współtowarzyszy wśród dawnych kompanów zabaw. Wraz ze swymi braćmi następnie udał się do Rzymu. Papież Innocenty III zatwierdził jego propozycję jako regułę. W ten sposób powstała grupa braci mniejszych. Wrócili do Asyżu, by na siedzibę obrać kościół Matki Bożej Anielskiej, który został kolebką Zakonu. Wówczas Franciszkowy ideał życia zaczęły przyjmować również kobiety. Już dwa lata później, powstał w ten sposób Zakon Ubogich Pań – klarysek, który nazwę wziął od św. Klary, dobrego wiarusa Franciszka. Tak oto Franciszek pielgrzymował od jednej miejscowości do drugiej zdobywając nowych braci i siostry. Powstał Franciszkański Zakon Świeckich. (tercjarstwu). Następnie Franciszek udał się do Syrii, lecz wkrótce wrócił do Włoch. Jednak ciągle myślał o podróży do Egiptu i tam też wyruszył. Spotkał się tam z sułtanem Melek-el-Kamelem, którego zdobył swymi opowiadaniami, zyskując zgodę i eskortę w celu odwiedzenia świętych miejsc w Palestynie, wówczas pod kuratelą muzułmańską.

W 1220 r. Franciszek wrócił do Italii. Tam też w święta zainscenizował żłób pański złożony z aktorów, dając początek tradycyjnym inscenizacjom, w tym również jasełkom. Był to moment kulminacyjny w życiu Franciszka, bowiem Chrystus objawił mu się wtedy pewnego dnia obdarzając łaską stygmatów. Został w ten sposób, na dwa lata przed śmiercią, pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem. Zmarł 3 października 1226 r. o zachodzie słońca w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu.

Zachęcamy do lektury zbioru krótkich opowiadań o życiu św. Świętego Franciszka z Asyżu i jego dwunastu towarzyszach, w książce pt. „Kwiatki Świętego Franciszka”, autorstwa prawdopodobnie brata Ugolino z Montegiorgio i pewnego brata z regionu Marchii.