Święta Kinga, była węgierską księżniczką. Według relacji świadków i materiałów źródłowych, jej dusza tętniła pokorą, była pobożna ale i zaangażowana. Stan kapłański nie pozbawił jej talentów, dlatego nawet jako klaryska była pomocna swym intelektem w dziedzinie udzielanych rad. Święta Kinga, żona Króla Polski, była i pozostaje patronką wysiłków samorządowych i patronką pracujących górników.

Jej życie przypadło na XIII wiek. Jako córka węgierskiego króla Beli IV, została skojarzona z księciem Bolesławem Wstydliwym, za którego wyszła, zostając księżną krakowską i sandomierską. Była swoistym mostem, który na nowo połączył strony dawnego sojuszu Piastów małopolskich z dynastią Arpadów. Był to czas, gdy Polska opierała się najazdom Tatarskim, które pustoszyły kraj. To wówczas Św. Kinga Potrafiła łączyć troskę o kraj z głębokim życiem religijnym. Ze względu na okoliczności, przebywała też w międzyczasie na Węgrzech i na Morawach. Zaproponowała Bolesławowi, a właściwie obwieściła, że pragnie zachować dozgonną czystość w małżeństwie – stąd jego przydomek Wstydliwy.

Była władczynią na tyle głęboko przywiązaną do Polski, że ufundowała swój niebotyczny posag na rzecz odbudowy zniszczonych wojną miast, w tym kościołów i klasztorów, między innymi katedry krakowskiej. Posag ten liczył 40 tys. grzywien, czyli fortuna, która dla wielu ówczesnych nie mieściła się w kategoriach wyobraźni. Natomiast zmysł intelektualny jaki niewątpliwie posiadała przyczynił się do obiegowej opinii, jakoby była cnotą również blisko polityki, a warto przy tym nadmienić, że wzięła czynny udział w staraniach o kanonizację św. Stanisława. Na jej dobre rady, przez wzgląd również na autorytet jaki posiadała, mógł liczyć i liczył całkiem nierzadko Leszek Czarny. Na dowód tego niech świadczy fakt, iż stan anarchii na Węgrzech spotkał się z właściwą racji stanu reakcją księżniczki Kingi, pragnącą zacieśnienia związków Spisza z Polską, bowiem obsadziła ten teren swoimi wojskami, które stacjonowały tam aż do jej śmierci.

Po śmierci męża Św. Kinga założyła najsłynniejszy w Polsce klasztor klarysek w Starym Sączu, by następnie wstąpić doń i tam pozostać. Zmarła 24 lipca 1292 w Starym Sączu. Została kanonizowana 16 czerwca 1999 roku przez Jana Pawła II  podczas jego pielgrzymki do Polski w uroczystej mszy w Starym Sączu.

Na szczególną uwagę zasługuje zatem książka pt. „Święta Kinga. Rzeczywistość i legenda” autorstwa Barbary Kowalskiej.