Święta Klara, dziewica, sławetna siostra Braci Mniejszych. Święta Klara, czyli założycielka zakonu klarysek. 11 sierpnia jest w liturgii dniem wspomnienia i rocznicą jej śmierci.

Według źródeł, Klara przyszła na świat w Asyżu w roku 1193 lub 1194. Pochodziła z rycerskiego rodu, jako najstarsza z trzech córek Ortolany i pana Favarone rodu Offreduccio. Stan błogosławiony matki Klary był niezwykły, matka bowiem, w trakcie zwykłej codziennej modlitwy usłyszała słowa: „Nie bój się, gdyż to dziecko zabłyśnie swym życiem jaśniej niż słońce!”. Zdarzenie to znacząco wpłynęło na biografię świętej, ponieważ pod wpływem usłyszanych słów matka nadała jej imię Klara, co po łacinie oznacza osobę czystą i sławną.

Miłość i pobożność gościły w rodzinie Klary, cieszyła się więc dobrą atmosferą. Jej losy związane były też z świętym Franciszkiem, ponieważ gdy dorastała, Franciszek, pochodzący również z Asyżu, prowadził już swą działalność. Klara uczęszczała na spotkania ze świętym Franciszkiem, chcąc zrozumieć lepiej jego intencje i to co tak naprawdę mu przyświeca. Tymczasem jej rodzice, gdy w niej zawiązywało się już poważne życie duchowe, mieli co do Klary plany matrymonialne. Plany te jednak musiały ustąpić miejsca czemuś dla niej znacznie większego. Klara w końcu zwróciła się do świętego Franciszka o pomoc w dostąpieniu statusu siostry Braci Mniejszych. W życiu Klary najbardziej chyba odcisnęła się data 28 marca 1212 roku, gdy miała miejsce w miejscowym kościele msza palmowa. Klara poświęconą palmę odebrała z rąk biskupa osobiście, co miało oznaczać akces w szeregi regularnego duchowieństwa. Klara potajemnie odebrała z rąk Franciszka welon zakonny i zgrzebny habit, chcąc już wówczas na dobre oddać życie Chrystusowi. Mogła też liczyć na dobre towarzystwo na nowej drodze, bowiem wkrótce przyłączyła się do Klary jej siostra, błogosławiona Agnieszka. W ten oto sposób obie siostry mogły wzajemnie na siebie liczyć w nowych trudach. Przy kościółku św. Damiana Franciszek, zachwycony stanem rzeczy, wystawił siostrom mały klasztor. Franciszek dobrze wiedział jak przydatne dla zakonu męskiego jest zaplecze w postaci jego żeńskiej odmiany. Siostry miały modlić się i odbywać pokutę. Zakon rozpoczął działalność pod nazwą Pań Ubogich, wkrótce zaś jako II Zakon, a siostry przyjęły nazwę klarysek, na znak dostojeństwa wyrzeczeń Klary. Reguła zakonu miała sprowadzać się też do życia sióstr z owoców własnej zakonnej pracy, więc punktem orientacyjnym w posłudze pań był „przywilej ubóstwa”, co określał zakaz posiadania wszelkiej osobistej własności. Był to czas dobry, w którym okazało się szybko, że wiele innych córek szlacheckich chce podjąć swą drogę w ten sposób.

Życie surowe, nocne czuwania i częste posty. Oto czym było życie zakonne oznaczone imieniem Klary. Miały też miejsce cuda, o czym wspominają też źródła. Otóż Klara potrafiła rozmnożyć na przykład chleb dla sióstr, posiadając jednocześnie zdolności uzdrawiające płynące z opieki Jezusa. W życiu Klary mowa też o szczególnych łaskach, bo i nie przypadkowo jest dziś patronką telewizji. A wzięło się to stąd, że leżąc w swym posłaniu i gorączkując, bardzo chora Klara w noc Narodzenia Pańskiego widziała i słyszała Pasterkę odprawianą przez Franciszka i jego braci w okolicznym kościele. Trzeba też zaznaczyć, że po śmierci Franciszka to właśnie Klara przejęła trudy utrzymania zakonu.

Klara żyła zaledwie 42 lata. Przyczyną przedwczesnego odejścia mogły być wyczerpujące posty, lub po prostu całkowite poświęceniu się regule zakonnej, pełnej umartwień i czuwań, które spowodowały, że już 11 sierpnia roku 1253 Klara odeszła. Na znak dostojeństwa jej poświęceń, uroczysty pogrzeb Klary, który odbył się nazajutrz, poprowadził papież Innocenty IV. Trzeba również zaznaczyć, że przebieg kanonizacji był bardzo szybki. Bo już w cztery lata po jej śmierci Klara została świętą.

Świętobliwość życia Klary i sposób w jaki prowadziła klariańską wspólnotę przyczyniły się do tego, iż papiestwo w późniejszym czasie roztoczyło nad wspólnotą specjalną opiekę, aż po wielkie poparcie ze strony papiestwa, czego dowodem była już sama kanonizacja i niezwykle uroczyste złożenie ciała świętej w asyskiej bazylice. Na pamiątkę odnalezienia ciała św. Klary w 1850 roku, 23 września klaryski obchodzą jej święto ku pamięci wszystkich dokonań Klary.

„Święta Klara z Asyżu. Oblubienica Ubogiego Chrystusa” jest pozycją literacką autorstwa Nugent Madeline Pecora, która przybliża sylwetkę świętej w sposób przystępny.

Autor zdjęcia świętej Klary: Adamt