Św. Krzysztof – Imię Krzysztof sięga swymi korzeniami języka greckiego, oznaczając w tłumaczeniu: „niosący Chrystusa”, w związku z czym etymologia ta jest dla nas wiążąca. Tymczasem brak nam wielu wiadomości z życia św. Krzysztofa. Istnieją jednak pewne źródła, według których miał św. Krzysztof pochodzić z Azji Mniejszej, a ściślej z rzymskiej prowincji Licja. Natomiast ok. roku 250, za panowania cesarza Decjusza, miał on ponieść śmierć męczeńską. Być może to spowodowało, że św. Krzysztof jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, nazywanych również patronami szczególnymi.

Istnieje jednakowoż najstarszy dowód kultu św. Krzysztofa z Licji – jest nim pewien napis z roku 452, znaleziony w Nikomedii, a ściślej w Haidar-Pacha. Mówi on, że ku czci Męczennika wystawiono bazylikę w Bitynii. A zatem mowa równocześnie o istniejącym tam już wtedy kulcie św. Krzysztofa. Drugim z kolei istotnym dowodem jest synod w Konstantynopolu, czyli rok 536, gdzie kult św. Krzysztofa został potwierdzony i mówią o tym źródła, a wzmianka jest autorstwa niejakiego Fotyna z klasztoru pod wezwaniem Świętego. Dowiadujemy się również ze źródeł autorstwa papieża Grzegorza I Wielkiego z roku VII n.e., że na Sycylii w miejscowości Taormin istniał klasztor św. Krzysztofa.

Istnieje pewna legenda o św. Krzysztofie z okresu średniowiecza, która wychodziła w pewien sposób naprzeciw brakom w źródłach. W owej legendzie św. Krzysztof miał mieć wpierw na imię Reprobus, czyli „Odrażający”, bowiem jego głowa miała przypominać głowę psa. A jego cechą naczelną miała być niezwykła siła, dzięki której miał efektywnie służyć panu zamieszkiwanej przez niego ziemi. Służyć miał bowiem najpierw królowi swojej krainy, który był bardzo według Świętego lękliwy, bojąc się strasznie szatana. Miał w ślad za tym opuścić służbę u złego, przechodząc na służbę u Chrystusa, bowiem dowiedział się, że szatan bardzo się Go boi. Nauki chrześcijańskie przyjął więc, by następnie już po dobrej stronie mocy przyjąć pokutę łącznie z zadośćuczynieniem. Poszło to w parze z wyborem nowego miejsca zamieszkania – wybrał na swą ziemię Jordan, jak mówi legendarne źródło, zamieszkał tam, gdzie woda była na tyle płytka, by mógł swą siłą przenosić pielgrzymów idących do Ziemi Świętej przez rzekę, na drugi brzeg.

Legenda mówi następnie o tym, że pewnej nocy Święty usłyszał głos Dziecka. Dziecko to poprosiło Krzysztofa, by przeniósł je na drugi brzeg. Kiedy je jednak wziął na ramiona, poczuł tak przemożny ciężar, że zdawał się być nim przytłoczony – zdawało mu się, jak powiadali, że zapadnie się w ziemię. Zawołał wówczas Krzysztof: „Kto jesteś, Dziecię?” Otrzymał natomiast odpowiedź dla siebie najważniejszą, bowiem usłyszał: „Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat”. Stąd właśnie imię jego „nosiciel Chrystusa” (gr. Christofonos). Następnie Pan Jezus sprawił, że Krzysztof przyjął chrzest, który sprawił, że otrzymał wreszcie wygląd ludzki.

Św. Krzysztof jest patronem Wilna i Ameryki; szczególnie patronem grodów i siedzib ludzkich,żeglarzy, turystów, tragarzy, przewoźników, podróżnych, pielgrzymów, marynarzy, modniarek, introligatorów, flisaków, farbiarzy, kierowców czy też młodzieży chrześcijańskiej. Św. Krzysztof występuje często jako orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. W dzień jego dorocznej pamiątki poświęcane bywają wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne.

Ikonografia przedstawia Świętego jako młodzieńca, najczęściej jednak jako olbrzyma przechodzący przez rzekę, na barkach niosącego Dzieciątko Jezus. Trzymający w ręku maczugę Krzysztof, to tamże potężnych kształtów człowiek o głowie lwa.