Maksymilian Maria Kolbe, a właściwie Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894r. w Zduńskiej Woli koło Łodzi. Był dzieckiem Juliusza Kolbe i Marianny Dąbrowskiej. Ochrzczony został w dniu narodzin w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Miał dwoje rodzeństwa. Starszego brata Franciszka i młodszego Józefa. Był wychowywany w duchu miłości do Matki Boskiej oraz szacunku do ojczyzny.

W wieku lat 12 miał widzenie – ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna, w kościele parafialnym w Pabianicach w 1906 roku. Widzenie to było tak realne, że określiło młodego Maksymiliana. Według jego relacji, Matka Boska trzymała w rękach dwie korony: czerwoną, na znak męczeństwa i białą, czyli oznakę czystości. Był to moment przełomowy, za sprawą którego ze swoim starszym bratem postanowili wstąpić do zakonu. To jednak nie było łatwe, ponieważ musieli się przedrzeć przez granice z zaboru rosyjskiego do austriackiego do Lwowa, ale tak też uczynili wstępując do małego seminarium franciszkanów konwentualnych. Trzy lata później w ich ślady poszedł jego młodszy brat.

Lwów był dla Maksymiliana symboliczny, bowiem utrzymywał mu w pamięci fakt, gdy król Polski Jan Kazimierz ogłosił Maryję Królową Polski i złożył w 1656 roku odpowiednie ślubowanie. Idąc w ślady króla, postanowił przed tym samym obrazem poświęcić się Maryi. Obiecał w duchu Maryi, że podejmie dla niej walkę. Rozróżniał jednak możliwości, jakie dawała każda z rodzajów walk o ojczyznę, aby w końcu dojść do wniosku, że walka zbrojna koliduje z walką duchową. W związku z tym, pośród wielu dylematów, postanowił wybrać walkę zbrojną i rezygnować z kapłaństwa. Tymczasem był to czas, w którym w Austrii zawiązywały się organizacje wojskowe. Jednak znów wydarzyło się coś, co zmieniło decyzję, bowiem kiedy z bratem byli już zdecydowani, ponownie odwiedziła Kolbego Najświętsza Panienka i odwiodła od tej myśli. Tak oto wstąpił do nowicjatu w roku 1910. Rok później złożył śluby czasowe, a to w związku z ukończeniem klasy ósmej małego seminarium gimnazjalnego.

Był zdolny, więc pokierowano go zgodnie z jego talentami. Wyruszył na studia do Rzymu, gdzie zamieszkał. Dowiódł tam jeszcze raz swych talentów, kończąc doktoratem studia filozoficzne i teologiczne. Uroczystą profesję Kolbe złożył 11 listopada 1914 roku, na której przyjął sobie imię Maria. Święcenia kapłańskie natomiast przyjął 28 kwietnia 1918 roku, czyli w czasie gdy Polska powracała do swojej geopolitycznej obecności. W roku 1919 zdecydował się wrócić do kraju – do Polski wolnej, w duchu przysięgając sobie by dołożyć wszelkich starań do powierzenia ojczyzny Niepokalanej. W trudzie nie ustawał i po przybyciu rozpoczął pracę werbunkową. W te sposób w roku 1922 pojawił się pierwszy numer „Rycerza Niepokalanej”. Drukarnia odnalazła swe miejsce w Grodnie, ciesząc go również pod względem ilości ochotników, ponieważ pismo wychodząc w nakładzie 70 000 egzemplarzy tworzyło akcję werbunkową na szeroką skalę, tak szeroką, że w 1927 roku ilość członków wzrosła do 126 000.

Rok 1927 przynosi założenie przez Kolbego sprawy dlań zasadniczej i wiążącej jego największe nadzieje, oto powstał wówczas jego Niepokalanów. W dniu wybuchu II wojny, czyli w 1939 roku, klasztor w Niepokalanowie obsadzało aż 13 regularnych ojców, 18 kleryków nowicjuszów, 527 braci profesorów, 82 kandydatów na braci i 122 chłopców w małym seminarium. Nakład „Rycerza Niepokalanej” osiągał wówczas zawrotną ilość 750 000 egzemplarzy. Nie był to jednak jedyny sukces Kolbego na tym polu. Aby dotrzeć jeszcze szerzej z głosem bożym, w roku 1938 powstała specjalna jego radiostacja, której głosu nie dawał rady ośmieszyć żaden dziennikarz, mimo że w pewnych kręgach starano się skutecznie atakować głoszone słowo.

Niestety nadszedł wrzesień roku 1939, a już 19 września Niemcy przystąpili do skutecznej likwidacji jego Niepokalanowa. Niemcy przeprowadzili szybkie aresztowanie Kolbego i jego braci, umieszczając wszystkich w obozie w Amtlitz, by następnie przerzucić ich do Ostaszewa.
Gdy zwolniono Kolbego z obozu 8 grudnia, ten natychmiast powrócił do Niepokalanowa. Natychmiast przystąpił do niezbędnej pracy, a jej owocami było przygotowywanie 3000 miejsc dla osób wysiedlonych z Pomorskiego. Najświętszy Sakrament uczynił centrum koncentracji – zaprowadził tam bowiem jego nieustanną adorację, ale i nie tylko to było sukcesem w tym trudnym czasie. Kolbe dołożył starań również w dziedzinie dnia powszedniego, a to otwierając warsztaty naprawy rowerów, czy zegarków, dział sanitarny oraz wystawił kuźnie i blacharnie. Tego było już dla Niemców za wiele, więc 17 lutego 1941 roku został aresztowany przez gestapo, które zabrało go na Pawiak do Warszawy, a następnie przewieziono go do Oświęcimia. Tam też wkrótce zmarł na skutek poświęcenia, jakie powziął na rzecz jednego z więźniów, za którego zdecydował się odbyć karę karceru. Miał wówczas 47 lat. Został kanonizowany w 1982 roku przez Jana Pawła II.

Biografia Maksymiliana Kolbego sama domaga się lektury, więc warto zapoznać się z pozycją „Święty Maksymilian Maria Kolbe” autorstwa Anny Paterek, oraz „Maksymilian Kolbe Kapłan, dziennikarz, męczennik” Philippe Maxence.