Przyjmuje się, że Szaweł, późniejszy Paweł, urodził się w Tarsie. Był to rok ok. 8 po narodzeniu Chrystusa, przyszedł na świat jako obywatel rzymski. Według źródeł pochodził z rodu Beniamina, co było przedmiotem dumy całej jego rodziny, z nim łącznie. Natomiast zastanawia przy tym fakt obywatelstwa, a ściślej drogi na jakiej rodzina i Szaweł weszli w posiadanie obywatelstwa rzymskiego, które dawało wówczas pewne przywileje. W każdym bądź razie obywatelstwo to pewnie miało wpływ na jego postawę, bowiem należał do faryzeuszów, czyli wykonawców prawa mojżeszowego bardzo gorliwych, tym samym był gorliwym patriotą, stąd też jego imię Szaweł – od Saul, imienia pierwszego króla Izraela. Nabywszy umiejętności rzemieślnicze takie jak tkactwo oraz zdobywszy sporą wiedzę książkową, udał się – według źródeł – w wieku lat dwudziestu do Jerozolimy. Przyświecał mu cel pogłębiania tej wiedzy, przy jednocześnie szczerej nienawiści do chrześcijan, których ochoczo chciał prześladować jako odszczepieńców. W tym celu następnie udał się do Damaszku, gdzie schronili się chrześcijanie prześladowani. Wówczas to u bram miasta „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» – «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić»”. Po tym nagłym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł.

Szaweł nawrócił się w drugim roku po śmierci Chrystusa, otwierając nową epokę swojego życia – zaczyna głosić Słowo. Był to powód, dla którego rozpoczął się po prawdzie trudny dla niego czas prześladowania ze strony dotychczasowych współbraci. Musiał następnie zbiec z Damaszku, więc udał się na pustkowie, gdzie pozostawał trzy lata studiując od nowa Stare Przymierze. Dochodząc do nowych wniosków powziął nowy dyskurs i udał się do Jerozolimy by zasilić szeregi chrześcijan, a ściślej apostołów Jezusa. Jakkolwiek przyjęty chłodno, to doczekał się jednak akceptacji, ale musiał znów uciekać przed zasadzkami, tym razem do rodzinnego Tarsu. Warto nadmienić, że swoistym klucznikiem i odźwiernym w szeregi apostołów był dla niego Barnaba, by w duecie udać się do Antiochii, do gminy chrześcijańskiej. Tam też powzięli wykładanie Słowa, ale nie było to proste ze względu na różnice w interpretacjach między nimi a innymi w gminie, a dotyczyło między innymi sposobów pozyskiwania wiernych. Dopiero jednak na soborze apostolskim w roku ok. 49-50 doszło do przełomu. Stanowisko w sprawie zajął wówczas św. Piotr, dość pomyślnie dla Pawła, bowiem utrzymując, że na nawróconych z pogaństwa nie należy nakładać ciężarów prawa mojżeszowego. Paweł i Barnaba tryumfowali. Był to moment kulminacyjny, ponieważ Paweł rozpoczyna wtedy swoje cztery wielkie podróże. Przemierza w ten sposób obszary Grecji, Syrii, Małej Azji, Macedonii, czy też nawet Italii i według źródeł także Hiszpanii. Wszędzie tam dokładał starań by powstawały gminy wyznaniowe, i trzeba dodać że z niemałym powodzeniem. Wykonał wówczas szaloną pracę, bo jak się szacuje pokonał drogami morskimi i lądowymi około 10000 km, co było na tamte czasy wyczynem, co w połączeniu ze znakomitymi efektami ewangelicznymi, dało efekt w zastępach nowych wiernych chrześcijańskich.

Dobra passa trwała, aby przerwało ją dopiero aresztowanie Pawła w Jerozolimie w roku sześćdziesiątym. Przebywał w więzieniu w Cezarei Palestyńskiej. Był to okres dwóch lat uwięzienia, który również obfitował w głoszenie Słowa. Pisze wtedy to właśnie swoje słynne listy. Tymczasem sprawa Pawła z Tarsu znalazła swe pomyślne rozwiązanie, ponieważ brakowało twardych dowodów aby go skazać. Wyszedł więc po dwóch latach na wolność. Podejmuje swoją dalszą wędrówkę, najpierw do Hiszpanii, następnie do Achai. Był to już jednak czas wielkiego prześladowania dla Pawła z Tarsu. Na rok 67 datuje się męczeńska śmierć Pawła. Według bardzo starożytnego podania św. Paweł miał ponieść śmierć od miecza. Nie jest znany dzień jego śmierci. Za to dobrze zachowano w pamięci miejsce jego męczeństwa za Bramą Ostyjską w Rzymie. Ciało Męczennika wpierw odnalazło swe miejsce w posiadłości św. Lucyny przy drodze Ostyjskiej. W roku 284, kiedy to miały miejsce wielkie prześladowania parafowane przez cesarza Waleriana, przeniesiono relikwie Apostoła do Katakumb, zwanych dzisiaj Katakumbami św. Sebastiana przy drodze Apijskiej. Natomiast w 313 roku edykt cesarza Konstantyna Wielkiego sprawił, że ciało św. Pawła przeniesiono na miejsce jego męczeństwa, gdzie cesarz wystawił ku jego czci bazylikę pod wezwaniem św. Pawła.

„O Apostole Pawle inaczej” jest książką autorstwa Władysława Sałackiego, która może być dla zainteresowanych postacią św. Pawła lekturą wzbogacającą wiedzę i horyzonty, przez pryzmat faktów dotąd czasem pomijanych.