Św. Piotr, miał właściwie na imię Szymon, zmienione na Piotr już przy pierwszym spotkaniu Szymona i Jezusa. – Błogosławiony jesteś Szymonie – powiadał mu Jezus. – Synu Jana. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i ja na tej Skale zbuduje Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie; a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Trudnił się rybactwem. Źródła podają, że jego miejscem urodzenia była Betsaida, miasteczko położone nad brzegiem jeziora Genezaret. Jego brat miał na imię Andrzej, a ojciec Jan. Brat miał być na apostoła razem z nim. Piotr nie był pierwszym z brzegu wyrobnikiem, lecz prawdziwym przedsiębiorcą zatrudniającym do połowu ludzi na jego własnych łodziach. Miał żonę i z nią jedną córkę. Piotr zamieszkiwał w Kafarnaum u matki żony, którą to teściową, jak wiadomo, uzdrowił Pan Jezus. Był człowiekiem faktycznie prostym, ale rozumnym, o czym świadczył dobrze funkcjonujący biznes. Wiele zawdzięczał zresztą swojej profesji, bowiem gdyby nie połów ryb, nie spotkał by Jezusa, który odbył z nim sławetny połów na Jeziorze Galilejskim, znany również jako połów cudowny.

Piotrem został nazwany przez Jezusa. Chrystus jednocześnie wyjawił mu plan, według którego miał zająć szczególną pozycję we wspólnocie Kościoła, i tak też był traktowany. Był najbardziej zaufanym uczniem Jezusa, obok Jana i Jakuba, ale to on był pierwszym, który uznał Jezusa za Mesjasza, wypowiadając wtedy słynne słowa „Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego”. Stąd też Piotr zajmuje wśród apostołów pierwsze miejsce, o czym mówi wyraźnie Ewangelia. W zamyśle Pana był solidnym fundamentem Kościoła, który miał określać drogę świętości, otrzymał więc od Jezusa „władzę kluczy”. Był przy Jezusie na dobre i złe, jako naoczny świadek zdarzeń przepowiadanych wcześniej.

Święty Piotr swą ewangeliczną działalność prowadził jako głowa Kościoła, nawracając tysiące ludzi, a także uzupełniając skład apostołów o Macieja, który zajął miejsce Judasza. Posiadał też moce uzdrawiające, co potwierdza historia z uzdrowieniem chromego. Pierwszą gminę chrześcijańską założył właśnie Piotr, otrzymawszy od Jezusa prawo do przyjmowania wiernych w poczet Kościoła, czynił to z całkowitym oddaniem. Piotr został też pierwszym adwokatem Pawła i Barnaby, co do których w jego otoczeniu miano sporo wątpliwości – Piotr pochwalił ich działalność, która nawracała pogan bardzo skutecznie. Daleka była droga, którą miał podążać Piotr, o czym mówił mu Jezus. A także bardzo trudna. Wprawdzie był zdecydowany, ale przyjmował też liczne razy. Został on wprawdzie pojmany i osadzony w więzieniu, natomiast cudowne uwolnienie przez anioła nauczyło go co tak naprawdę znaczy nadstawić drugi policzek, bowiem dla swego bezpieczeństwa, zwolniony z więzienia, szybko udał się do Antiochii, a było to około roku 50 n.e. Żył tam wśród pogan, lecz bez cienia dyskryminacji wobec nich, raczej ze skłonnością starań, by lepiej zrozumieć logikę czynów opartych na literalnym stanowieniu prawa mojżeszowego. Następnie udał się do Azji Mniejszej, potem do Koryntu. Aż wreszcie miejscem przeznaczenia został Rzym. Niestety, ponieważ w roku około 64, a za panowania Nerona, poniósł męczeńską śmierć, w dodatku przez ukrzyżowanie głową w dół. Położony na stokach wzgórza watykańskiego Circus Maximus był pewnie miejscem jego śmierci, bowiem prace badawcze odnalazły tam jego szczątki. Pewne wzmianki mówią jednakowoż, że św. Piotr chciał najpierw zbiec z Rzymu, gdy tylko poczuł zapach prześladowań, i jako człowiek rozumny kierował się dobrze pojętym instynktem. Miał jednak sen, w którym objawił mu się Jezus, sugerujący, by został w Rzymie – i tak też uczynił. Umarł z głową w dół, ale na własne życzenie, bowiem twierdził do końca, że nie jest godzien umrzeć jak Chrystus.

Święty Piotr pozostawił w swej spuściźnie literackiej dwa, napisane w latach 63 i 64, listy, które należą do ksiąg Pisma Świętego. O powadze, jakiej zażywał Święty Piotr, świadczą liczne apokryfy, czyli utwory religijne, podszywające się pod imię Świętego Piotra w celu nadanie sobie większej powagi. Najlepszym ich przykładem jest Ewangelia według Świętego Piotra. Dziś możemy tam oddać mu cześć w jego Bazylice, czyli cześć pierwszemu papieżowi, który urzędował w tych trudnych latach 20 – 64 n.e. Nie ma współcześnie dziedziny wolnej od jego patronatu, ponieważ jest w istocie patronem pokutników, rozbitków morskich, żeglarzy, marynarzy, rybaków i sprzedających ryby, sukienników i foluszników, budowniczych, kamieniarzy, sieciowników, cegielników, murarzy, zdunów, garncarzy, ołowników, kowali, ślusarzy, czy wreszcie papieży. Natomiast 29 czerwca każdego roku jest dniem jego świętego patronatu.

Z pewnością Piotr został wyróżniony przez Jezusa. Można by wymienić wiele różnych wypadków. Na przykład uratował go, gdy ten tonął w Jeziorze Genazaret, lub przypadek, gdy Piotr znajduje w pysku ryby monetę, którą Jezus poleca mu uiścić należny podatek. Od Piotra też Jezus zaczął, a symbolicznie oddał to myjąc mu w Wieczerniku nogi jako pierwszemu.

„Św. Piotr Apostoł” jest książką Ciprianiego Settimio, która przybliża wspaniałą sylwetkę św. Piotra.