Św. Stanisław Kostka – Urodzony w październiku 1550 roku Stanisław Kostka dorastał na Mazowszu, a ściślej w Rostkowie, która to miejscowość jest małą wioską położoną około 4 kilometrów od Przasnysza. Przyszedł na świat w rodzinie dobrze znanej, znany był zarówno jego ojciec Stanisław Kostka, ponieważ piastował urząd kasztelana zakroczymskiego, ale i matka Małgorzata, z domu Kryska.

Stanisław Kostka nie był jedynakiem, bowiem miał dwie siostry i trzech braci. Odebrał w rodzinie wychowanie porządne, katolickie, ale i zdecydowanie twarde, w duchu skromności, pobożnej i uczciwej. Tam też, w domu rodzinnym, przyszło mu odebrać pierwsze nauki. Następnie Stanisław rozpoczął studia w szkole jezuitów w Wiedniu. Rozkład zajęć obejmował modlitwy, msze, nauki łaciny i niemieckiego. Również swój wolny czas poświęcał na „rzeczy dobre i pobożne”. Był w tym nawet dość nadobowiązkowy, bowiem z czasem przystąpił do regularnego samobiczowania się, do tego stopnia, że osłabił organizm do granic wytrzymałości biologicznej. Na tak zwaną wówczas niemoc śmiertelną zapadł w grudniu roku 1565. Był wtedy pewien swej śmierci, miał nawet pewnego dnia widzenie Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Widzenie to odcisnęło się na życiu Stanisława, ponieważ doznał nagłego uzdrowienia, z poleceniem od Niepokalanej, by wstąpił niezwłocznie do Towarzystwa Jezusowego. Stanisław został przyjęty do jezuitów po długich staraniach, najpierw na próbę. Sprzątał pokoje i pomagał w kuchni, po pewnym jednak czasie udał się do Rzymu gdzie dostąpił nowicjatu. Rozkład zajęć nowicjuszów przedstawiał się następująco: modlitwa, praca umysłowa i fizyczna, posługi w domu i w szpitalach, dyskusje na tematy życia wewnętrznego i o sprawach kościelnych, konferencje mistrza nowicjatu i przyjezdnych gości. Stanisław czuł się szczęśliwy, że wreszcie osiągnął swój życiowy cel.

W 1568 roku złożył śluby zakonne. Tymczasem śmierć zbliżała się, a on to przeczuwał. 10 sierpnia tegoż roku Stanisław napisał list do Matki Bożej i, według źródeł, ukrył go na swojej piersi. Prosił o śmierć długo i systematycznie. Jego prośba została w końcu wysłuchana. Umarł mając zaledwie siedemnaście lat, tuż po północy 15 sierpnia roku 1568. Nie był to jednak koniec cudów. W dwa lata później otwarto grób św. Stanisława, a wtedy znaleziono jego ciało nietknięte rozkładem.

W 1674 ogłoszono św. Stanisława Kostkę patronem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kostka jest też pierwszym Polakiem, który dostąpił w Towarzystwie Jezusowym chwały ołtarza. Musiało jednak upłynąć sporo czasu, bo dopiero w roku 1714 papież Klemens XI uruchomił przewód kanonizacyjny swym dekretem, ale już sam akt kanonizacji został dokonany przez papieża Benedykta XIII dopiero w roku 1726. Uroczystość sprowadzenia do Polski małej części relikwii św. Stanisława odbyła się w roku 1926, czyli w 200. rocznicę kanonizacji. Miały wówczas miejsce uroczystości jubileuszowe z udziałem samego prezydenta państwa, Ignacego Mościckiego. Ciało św. Stanisława do dziś spoczywa w kościele św. Andrzeja Boboli w Rzymie.

Na temat św. Stanisława warto polecić pozycję literacką autorstwa Ewy Standtmuller pt. „Święty Stanisław Kostka”.