Św. Weronika to postać legendarna, o której mówią nam apokryfy. Jakkolwiek żyła w czasach Jezusa i jest obecna współcześnie w szóstej stacji krzyżowej, to legenda o niej pojawiła się dopiero w IV wieku, by rozwijać się w różnych wersjach aż do późnego średniowiecza, ubogacana coraz to nowymi szczegółami.

Wiele na temat św. Weroniki mówi według źródeł etymologia jej imienia, bowiem słowo „vera eikon” oznacza „prawdziwy wizerunek”, czy też „pheronike”, czyli „niosąca zwycięstwo”.

Święta Weronika była, jak powiadają źródła, jerozolimską matroną. Zasadniczy wątek natomiast dotyczy jej miłosierdzia, dzięki któremu właśnie dowiadujemy się o niej jako o człowieku z wielkim sercem, któremu nie jest obojętne cierpienie bliźniego. Tak oto według źródeł Weronika zobaczyła Jezusa na jego ostatniej drodze, niosącego krzyż. Widok ten wstrząsnął ją tak głęboko, że ruszyła w jego kierunku, aby mu pomóc na tyle, na ile to tylko możliwe. Weronika bowiem przecisnęła się przez liczny tłum gapiów. Następnie przystąpiła do niego szybko, wycierając mu twarz swą chustą. W ten też sposób powstała relikwia z odbitą na chuście twarzą cierpiącego Jezusa, natomiast sam czyn Weroniki został uznany za heroiczny i bez precedensu. Ponadto poza uznaniem, jakie czyn Weroniki odnalazł wśród ludzi średniowiecza, wtedy też nabierał coraz to nowego i donioślejszego znaczenia za sprawą dopisywania w źródłach podanych innych szczegółów związanych z czynem. Legenda Świętej w ten sposób ciągle wzrastała. Miała wręcz uzdrowić na przykład cesarza Tyberiusza, posiadając specjalne moce.

Św. Weronika pojawia się w apokryfie z V wieku, jako bohater w „Dziejach Piłata”. Miała ona być według źródła kobietą wyleczoną z krwotoku (Mt 9,20), która wsławiła się również obroną Jezusa przed Piłatem. Weronika jednak nie pojawia się w jednym odosobnionym źródle, ponieważ występuje też w innych apokryfach, gdzie na przykład utożsamiana jest z Martą z Betanii (Łk 10,38), albo jako jedna z grupy niewiast, które płaczą nad cierpiącym Jezusem (Łk 23,27), tam z kolei nazywana jest Serafiną, która dopiero później miała przyjąć imię Weronika.

W jednym z apokryfów jest ślad mówiący o tym, że swoją cenną chustę Weronika przekazała w roku 97 papieżowi Klemensowi Rzymskiemu, chusta, która stanowi do dziś jedną z cennych relikwii zgromadzonych w bazylice św. Piotra w Rzymie.

Opowiadanie o św. Weronice występuje w „Złotej Legendzie” Jakuba de Voragine, jak również w „Chuście Weroniki” G. von Le Fort. Obraz świętej Weroniki nad Jezusem często występował w dobie średniowiecza, poruszając wyobraźnię oglądających obrazy ze św. Weroniką różnych twórców. Swoisty hołd św. Weronice składali jednak twórcy dopiero baroku, kiedy to została jednym z najbardziej wdzięcznych tematów malarstwa sakralnego.

Jak wiadomo, „Weronika ociera twarz Jezusowi” jest dziś tytułem Szóstej Stacji Drogi Krzyżowej.

Święta Weronika jest patronką kupców i tkaczy, fotografów, szwaczek, gospodyń parafialnych. Jest również orędowniczką w przypadku poważnych problemów z krążeniem, różnych obrażeń ciała, czy też orędowniczką dobrej śmierci.  Nie jest jednak tylko świętą kościoła katolickiego, bowiem odnalazła należna jej cześć jednocześnie w kościele prawosławnym i ormiańskim. Jej wspomnienie liturgiczne nabiera jednak szczególnego wyrazu właśnie w Kościele katolickim, a obchodzone jest dwukrotnie, co też świadczy o doniosłości Świętej, mianowicie 4 lutego lub 12 lipca.

„Święci pierwszych wieków. Św. Piotr, Św. Weronika, Św. Marcin” jest książką Ewy Standtmuller, w której odnajdujemy ciekawe informacje na temat Świętej.