Cud nad Wisłą, czyli Bitwa Warszawska 1920 roku

Cud nad Wisłą, czyli Bitwa Warszawska 1920 roku

Odzyskaniu przez Polskę suwerenności w listopadzie 1918 roku towarzyszyły nadzieje na budowę państwa suwerennego, silnego, zasobnego. Niestety już od pierwszych dni pojawiały się liczne zagrożenia. Walczył atakowany przez Ukraińców Lwów, walczyła Wielkopolska i Śląsk Cieszyński. Szczególnie skomplikowana sytuacja ukształtowała się na wschodzie, gdzie tereny opuszczane przez wojska niemieckie zajmowały nasze…
Westerplatte

Westerplatte

Westerplatte - z niem. Zachodnia Wyspa, ponieważ jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku wyspa, później półwysep który w XX wieku nabrał znaczenia symbolizującego walkę o niepodległość Polski, miejsce wpisane w 2003 roku (w rocznice wybuchu II wojny światowej) na listę Pomników historii. Symboliczny charakter Westerplatte związany był z odrodzeniem się…
Bitwa pod Grunwaldem

Bitwa pod Grunwaldem

Bitwa pod Grunwaldem - 15 lipca 1410 roku doszło do decydującego starcia wojsk polskich i krzyżackich pod wsią Grunwald. Atak pierwszy przypuściły wojska polsko-litewskie. W przeciwieństwie do Jagiełły, który na wzór tatarski nie brał osobiście udziału w walce, kierując przebiegiem bitwy z oddalonego wzgórza, bezpośrednio zaangażowany w pierwszy atak był…