Jezus

Jezus

Jezus z Nazaretu, centralna postać wiary chrześcijańskiej, narodził się u początku naszej ery w Betlejem i został ukrzyżowany w Jerozolimie między 30, a 33 rokiem. "Chrystus" to przydomek nadany mu przez wyznawców jako oczekiwanemu mesjaszowi. Najważniejsze i po części jedyne źródło wiedzy o Jezusie to Ewangelie Nowego Testamentu. Dla chrześcijan na…