Dmitrij Mendelejew

Dmitrij Mendelejew

Dmitrij Mendelejew - Przede wszystkim chemik, który wszystkie znane za jego życia pierwiastki zestawił w tabelę, szeregując je według mas atomowych, zostając w ten sposób twórcą pierwotnej formy układu okresowego. To Mendelejew zauważył, że właściwości pierwiastków powtarzają się okresowo, a odstępstwa od tych prawidłowości można wyjaśnić istnieniem nieznanych jeszcze pierwiastków.…