Józef Stalin

Józef Stalin

Józef Wissarionowicz Stalin (21.12.1878-5.03.1953) - Szef radzieckiej partii komunistycznej (1924-53), rządził krajem stosując bezwzględny terror i przeszedł do historii jako straszny człowiek socjali­zmu. Po II wojnie światowej stał się założycielem i władcą bloku wschod­niego. Podniósł ZSRR do rangi mocarstwa atomowego i położył podwa­liny pod wyścig zbrojeń, który trwał aż do późnych lat…
Adolf Hitler

Adolf Hitler

Adolf Hitler - urodzony w 1889 r. w Braunau w Austrii Hitler miał ambicje by zostać wziętym artystą. Mimo starań nie odniósł jednak sukcesu w dziedzinie malarstwa. Frustracja miała wkrótce przełożyć się na poglądy młodego Hitlera, który zaczął sympatyzować z niemieckim nacjonalizmem. Aby stanąć na wysokości zadania wstąpił do armii…