Barok

Barok

Pokój - szczęśliwość, ale bojowanie byt nasz podniebny. On srogi ciemności hetman i świata łakome marności O nasze pilno czynią zepsowanie. To fragment Sonetu IV Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, tak zwanego literackiego prekursora baroku, fragment najlepiej oddający klimat końcówki XVI wieku i wprowadza nas w kolejną epokę. Barok bowiem jest epoką…
Renesans

Renesans

Renesans - nurt kulturowy, którego początki zakorzenione są w późnym średniowieczu. W centrum zainteresowania renesans postawił człowieka, stąd mowa o humanizmie inspirowanym wprost kulturą starożytnych. Była to oznaka wychodzenia społeczeństw europejskich z kryzysu świadomości szacowanego na XV i XVI wiek. Przedmiotem studiów znów stała się sztuka greków i rzymian w najszerszym…