Sokrates

Sokrates

Sokrates (469 lub 470-399 p.n.e.) - Filozof grecki. Urodził się w leżącej na wschód od Aten attyckiej gminie Alopeke. Był synem rzeźbiarza Sofroniskosa i położnej Fainarety. Z Ksantypą, którą tradycja chyba niesłusznie przedstawia jako kobietę swarliwą, miał trzech synów. Był jakoby uczniem filozofa z Miletu Archelaosa, zwolennika Anaksagorasa. Wiadomości o…
Platon

Platon

Platon (429-347 p.n.e.) - Filozof. Żył w czasach największego rozkwitu Aten, których pozostał równie ważnym symbolem, jak Fidiasz, Peryklcs, Solon czy Militiades. Urodził się w roku 427 w szanowanej, ateńskiej rodzinie. Przodkiem matki był słynny Solon, a ojciec należał do Kodrydów. Platon otrzymał gruntowne wykształcenie, które umożliwiło mu zarówno rozwój…
Arystoteles

Arystoteles

Arystoteles (384-322 p.n.e.) - Uczony i filozof grecki. Obok Platona, którego był uczniem, najwybitniejszy filozof w historii. Urodził się w Stagirze na Półwyspie Chalcydyckim, stąd zwany jest również Stagirytą. Był synem Fajstydy i Nikomacha, lekarza na dworze króla macedońskiego Amyntasa, ojca Filipa. W 367 roku p.n.e. rozpoczął studia w ateńskiej…