Sfinks

Sfinks

Sfinks – Potwór rodzaju żeńskiego, którego można zaliczyć do bóstw świata podziemnego. Miał wszystkie cechy charakterystyczne swojego rodu: po matce Echidnie odziedziczył kobiecą twarz i górną część tułowia, smoczy ogon po Tyfonie, swoim ojcu (inna tradycja podaje, że był synem Ortrosa, psa Geryona), a po swojej siostrze chimerze resztę ciała…